Start Over


Отказ на българските офицери емигранти в Русия да се върнат в България.
Разрешаване на емигрантския въпрос с българските офицери в Русия.
Царска амнистия за 20 затворници по случай празника на победите.
Правителствен указ за амнистия в Румъния.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Киноек
 Куриер
 Народна сила
 Ново единство
 Поле
 Прелом
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Сила
 Славянин
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Амнистия
Резултати 1 - 9 от 207.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page 20 000 затворници освободени в ...     
Добруджански новини [вестник]
бр. 244, 03/03/1936
Serial's cover page 22 Януарий 1897 год.     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 26, 22/01/1897
Serial's cover page 500 затворници ще бъдат пуснат ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3978, 11/07/1935
Serial's cover page 73 затворници са били освободе ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3907, 01/05/1935
Serial's cover page 9 Януарий, 1897 година     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 24, 09/01/1897
Serial's cover page Амнистирани затворници     
Варненски новини [вестник]
бр. 487, 28/11/1925
Serial's cover page Амнистираните в Грция пуснати ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5487, 03/12/1935
Serial's cover page Амнистия     
Добруджа [вестник]
бр. 89=90, 06/06/1929
Serial's cover page Амнистия     
Добруджански глас [вестник]
бр. 147, 20/03/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library