Start Over


Делегацията на БКО е имала нова среща с Ангелеску.
Всички граждани, стопани на домашни животни, трябва да сключат контракт с общинското управление за паша на добитака, за да не бъдат глобени.
Данъкоплатците могат да платят данъците си към общинското управление и с труд.
Всички средни училища в Кралството ще почетат паметта на Михаил Когълничану.
По случай 3 месеца от смъртта на Мария Щерева, г-ца Кръстинка Щерева е подарила 20 хляба на безплатните ученически трапезарии.
Срокът за изплащане на автомобилните такси за първия триместър се продължава.
Въвеждат се нови пощенски марки, наречени `марки на националния културен фонд`.
В местната земеделска Камара са пристигнали породисти жребци за разплод.
Комисията за захарта е подписала споразумение между цвеклопроизводителите и фабрикантите. Цената на цвеклото е определена.
В Белград ще има конференция на икономистите, които ще изработят проект за подпомагане на съгласуването на транспортното дело на държавите от Балканското споразумение.
Изнесени за Виена 2 вагона пиперки от Раковски.
Колоездачни състезания за знамето на Тракийската колоездачна област.
Пловдивският общински театър.
Мраморните залежи в Тополовградска област.
Засилване на електрическата енергия в Котел.
Казарми за нуждите на артилерийското отделение в Сливен.
Нормиране цената на манилата в Бургас.
Сеяньето лук по нивята.
I. Експлоатацията на сечището `Провадалъ-дере` през 1927-1928 год.
II. Зеленчукови градини.
Баланс, съставен на 31 декемврий 1928 година.
Сметка за загуби и печалби на 31 декемврий 1928 година.
Ръжта.,Житото - пшеницата.
Ечимикът.,Овесът.,Брането на овощията.
Спазванието зелен грах или зелен бял боб.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Ново единство
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Зеленчукопроизводство
Резултати 1 - 9 от 54.стр.    1   2   3   4   5   6   7  
Serial's cover page Важно за износителите на зелен ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 252=253, 02/07/1931
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 15, 03/04/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3965, 28/06/1935
Serial's cover page Горчива но вярна истина     
Сеяч [списание]
бр. 14=15, 10/01/1898
Serial's cover page Доклад на Комисаря по Прехрана ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 210, 12/08/1929
Serial's cover page Един нов за нас подранен карто ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5460, 07/11/1935
Serial's cover page Жетвата на разните видове сеид ...     
Сеяч [списание]
бр. 6, 10/06/1900
Serial's cover page За картофите     
Ново единство [вестник]
бр. 106, 11/12/1931
Serial's cover page Запазване на кръмното цвекло     
Варненски новини [вестник]
бр. 5418, 26/09/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library