Start Over


Статия в сръбския в. `Велика Сърбия` за руският посланик М. Хитрово.
Коментар на новата географска карта на България от Хр. Г. Данов.
Коментар на писмото на Драган Цанков в манчестърски вестник.
Князът изразява признателност към бившия министър Димитър Тончев.
Законопроект за пенсиите на чиновниците.
Обнародван Указ на правителството, с който се разрешава кредит за довършване на винарска изба във Видин.
Изготвена карта на България от Хр. Г. Данов.
Апел към абонатите на вестника да внесат дължимите суми.
Събрани помощи за `Червения кръст`.
Пожари в Шумен.
Увод.,Общ преглед на бреговата линия на материците.
Характеристика на бреговете на материците.
Световни морски пътища, крайните им точки и възли на тия пътища.
Главни световни морски пътища във великия океан.
Панамски канал.
Главни световни морски пътища в Атлантическия океан.
Суецки канал.
Главни световни моорски пътища в Индийския океан.
Значение на морето за страната, която мие.
Положение и големина на Европа.
Брегова линия.
Заливи, морета и острови.
Открити и закрити морета.
Главни морски пътища в европейските морета.
Значение на европейските морета в икономическо, политическо и климатическо отношение.
Решениe N32 за приемане бюджета за финансовата 1932-1933 година.
Решениe N33 за приемане правилника за използване об­щинските зеленчукови градини.
Решениe N34 за назначване на комисия за изработване правилник за отделяне на общинската аптека.
Решениe N35 за одобряване търга на училищното насто­ятелство за доставка на дрехи
Решениe N36 за одобряване на командировки.
Решениe N37 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите `слугинско право`.
Решениe N38 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на общинс­кия приход `Сергийно право`.
Решениe N39 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събиране таксите от керемидарниците, тухларниците и др.
Решениe N40 за одобряване на поемните условия за отдаване на предприемач събирането на общинските такси от продажбата на едър добитък `Интизапа`.
Решениe N41 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите върху `луксозните кучета`.
Решениe N42 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането таксите на `глава животно вкарано в пазарa за про­дажба`
Решениe N43 за разглеждане на молбата на Кооперация Димятъ за изкупване сградата й.
Решениe N44 за одобряване на литографирането на 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
Решениe N45 за приемане първия допълнителен бюджет на общинската аптека за финансовата 1932/33 г.
Решениe N46 за продажба на търг на общински имоти.
Решениe N48 за взимане на заем за постройка на училищни сгради.
Решениe N49 за разискване отделянето в отделни об­щински предприятия В`одно-канализационо` и `Курортно бюро`.
Решениe N50 за командировки.
Решениe N51 за приемане правилник за изработване кре­дит от от разходната част на бюджета по общината.
Специална флота.
Историческа находка в Мексико.
Самоубийство в Берлин.
Най-голямото растение в света.
Мойсей и Уилсон.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджански глас
 Морска библиотека
 Педагогическа практика
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Карти, географски
Резултати 1 - 9 от 21.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Външни     
Черно море [вестник]
бр. 26, 07/12/1891
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 18, 03/10/1891
Serial's cover page Географски атласи за основните ...     
Училищна практика [списание]
бр. 5, 01/05/1907
Serial's cover page Географски карти за петте част ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 7, 01/04/1926
Serial's cover page Една лекция по морска географи ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 8, 01/07/1923
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 304=305, 02/03/1933
Serial's cover page Из света     
Време [вестник]
бр. 37, 02/01/1926
Serial's cover page Карта на България и на съседни ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 9, 01/12/1921
Serial's cover page Картата като учебно пособие     
Училищна практика [списание]
бр. 2, 01/02/1906


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library