Start Over


За кожухарството в България по повод интерес от страна на австрийската делегация в София.
Интерес от `Съюза на кожухарските бояджии и цурихтери` във Виена към обработката на кожите в България.
Анкета върху кожарския занаят в гр. Търново, произведена през месец юлий 1923 година
Шанжа.
Колониалa.
Кожарски стоки.
Дървените въглища.
Бездействието на бургаското пристанище.
Модерните дамски кожени облекла.
Колониал.
Манифактура.
Прежди.
Прежди боялии.
Железария.
Кожи сурови обработени и обущарски материали.
Строителен материал.
Брашна.
Колониал.
Манифактура.
Прежди.
Прежди боялии.
Железария.
Кожи сурови обработени и обущарски материали.
Строителен материал.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Ловна просвета
 Свободен глас
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1905 год.
  1898 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Кожарска промишленост
Резултати 1 - 9 от 143.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page Агнешки и овчи кожи     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 168, 10/04/1928
Serial's cover page Агнешки и овчи кожи     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 11, 13/04/1928
Serial's cover page Анкета върху кожарския занаят ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 44=45, 24/08/1923
Serial's cover page Бургаско тържище     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 519, 10/06/1921
Serial's cover page Българската индустрия през 192 ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 12, 20/04/1928
Serial's cover page В защита на кожарската ни инду ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 44=45, 07/09/1925
Serial's cover page В царството на кожите     
Варненски новини [вестник]
бр. 5797, 10/10/1936
Serial's cover page Варненска пияца     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 30, 12/08/1922
Serial's cover page Варненска пияца     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 31, 19/08/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library