Start Over


Протест срещу решенията от Сенжерменския договор за разделянето на австрийската територия.
Относно клаузите от Лозанския договор засягащи демилитаризиране на Босфора и Дарданелите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски новини
 Варненско ехо
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Завой
 Земледелска победа
 Киноек
 Куриер
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1902 год.
  1893 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Международни договори
Резултати 1 - 9 от 326.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page 20 години след Версайл     
Последни новини [вестник]
бр. 4, 23/04/1939
Serial's cover page 35 депутати от английския парл ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5748, 22/08/1936
Serial's cover page Tratatul pentru ocrotirea mino ...     
Единство [вестник]
бр. 243, 14/11/1930
Serial's cover page Австр. манифестации в полза на ...     
Поле [вестник]
бр. 22, 16/07/1929
Serial's cover page Австрия и Унгария признаха ита ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5830, 12/11/1936
Serial's cover page Ако СССР се намеси открито в и ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5809, 22/10/1936
Serial's cover page Англия и постъпките на Турция     
Варненски новини [вестник]
бр. 5617, 13/04/1936
Serial's cover page Англия не изпраща вече въглища ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5377, 16/08/1935
Serial's cover page Англия няма да позволи на ника ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5849, 01/12/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library