Start Over


Протокол, съставен от пом. кмета за използване на женски и труд без трудови книжки и при тежки условия в памучната фабрика на х. Дечев. Явилите се за освидетелсване работнички са от Новопазарско, освободени от собственика без възнаграждение.
За експлоатацията на миньорите в каменовъглена мина Перник.
Писмо от пом. кмета за изискване трудовите книжки на работничките, изгонени от х.Дечев. В приложена редакционна бележка е даден развоя на събитията чрез дело в съда.
За задължителните осигурителни книжки на работниците и облепването им с марки.
Оркестърът на местния полк свири в неблагоприятни за здравето условия.
В местния импровизиран театър Конкордия се изнасят представления от любители. Да се вземат мерки за сигурността и здравето на зрители и изпълнители.
Разпоредби против разпространение на ситната шарка в града.
Гостуване на П. Иванов - председател на еснафския съюз във Варна.
В търсене на причините за забавянето на помощите на заболелите работници. Причината не е в Сметната палата, а в Инспекция на труда във Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Здравие
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Корабостроител
 Обнова
 Работнишко дело
 Свободен глас
 Театър и музика
 Търговски фар
Data Tag
  1942 год.
  1935 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Охрана на труда
Резултати 1 - 9 от 20.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Акт     
Известник [вестник]
бр. 29, 26/03/1909
Serial's cover page В пернишкото подземие     
Работнишко дело [списание]
бр. 4, 01/04/1904
Serial's cover page До Господина Георги х. Дечев, ...     
Известник [вестник]
бр. 29, 26/03/1909
Serial's cover page Из Варнен. инспекция на труда     
Корабостроител [вестник]
бр. 5=6, 30/07/1942
Serial's cover page Местна хроника     
Здравие [вестник]
бр. 2, 15/12/1884
Serial's cover page На 19 т[ози] м[есец]     
Свободен глас [вестник]
бр. 14, 22/04/1906
Serial's cover page Опровержение     
Театър и музика [вестник]
бр. 405, 18/09/1925
Serial's cover page По Инспектората на труда     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 2, 27/10/1922
Serial's cover page Смяната на осигурителните книж ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 191, 07/12/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library