Start Over


Критика на външната политика на българското правителство спрямо Турция.
Свободата на упражняване на граждански права. Търновска конституция и появата на политически партии.
Четете в утрешния брой подробности за внасянето в парламента на законопроекта за изменение на закона за Нова Добруджа.
Контестация срещу общинските избори в Добрич.
Бюджетът на нашия окръг е върнат от букурещкия директор.
Жители на Шабла претендират пред комендантството за освобождаване на домовете им, в които са настанени колонисти.
Посещение в града ни на унгарския археолог проф. Хеза Фехер.
Секретарят на Гаргалъшката община е преместен в Трупчилар.
Опровержение на статия във вестник `Единство`.
Оплакване до министерство на войната от полк. Вародин срещу пор. Навасад.
Нова тарифа за пътнишките и багажни ж.п. съобщения между Румъния и България.
Оплаквания на граждани от грубо отношение на придружаващите финансови органи стражари.
На 9 т. м прдставления ще изнесат турските дружества `Харекет` и `Шарк Идман`.
проведени епитропски избори в Каварна.
Поредица кражби в Шабла.
Любителската театрална трупа при БКО ще представи комедията `Службогонци` от Ив. Вазов.
Областната спортна комисия дава традиционния си бал.
Загубени документи.
Относно гражданските и религиозните свободи.
По повод официалното честване на 10 май в румънската легация и в румънского училище в София.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Економически преглед
 Женски свят
 Завой
 Земледелска победа
 Известник
 Куриер
 Народна самозащита
 Ново единство
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1904 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Граждани - права и задължения
Резултати 1 - 9 от 80.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Агентски предизвикателства     
Свободен глас [вестник]
бр. 28, 22/07/1907
Serial's cover page Български граждани незаписани ...     
Варна [вестник]
бр. 19, 30/05/1931
Serial's cover page Българско партизанство     
Черно море [вестник]
бр. 9, 08/08/1891
Serial's cover page Вести     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 22, 15/05/1930
Serial's cover page Вести     
Ново единство [вестник]
бр. 123, 07/02/1932
Serial's cover page Временен закон за правата и дл ...     
Економически преглед [списание]
бр. 13=14, 15/03/1915
Serial's cover page Вълненията в Индия     
Варненски новини [вестник]
бр. 359, 23/11/1913
Serial's cover page Въпросът за малцинствата в дне ...     
Ново единство [вестник]
бр. 272, 06/10/1933
Serial's cover page Върху правата на ромъните в Бъ ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 11, 20/05/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library