Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Общини, селски
Запис: 9 от 65

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Други наименования
Хасърджик
Други наименования
Долен Чифлик, Камчия, Георги Трайков
Други наименования
Айваджик
Други наименования
Пашаид, Пашаит
Други наименования
Таптък
Други наименования
Диш пудак, Диш будак, Дишпудак, Дишбудак
Други наименования
Кочак, Овнец, Капитан Радев
Други наименования
Сарадър, Саръдър, Сърадар
Други наименования
Козлуджа, Новградец
Други наименования
Фъндъклии, Фандъклии
Други наименования
Курт дере
Други наименования
Ново село
Други наименования
Солоджа алъ, Сулуджа алъ, Салуджалъ, Солуджалъ
Други наименования
Гебедже, Белево
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Извлечение от протоколите от I редовна сесия. X . избор. период 1920 г. на Варнен. Окръжен Съвет
Източник: Варненски окръжен вестник  [ дигитално копие]
Дата: 
20/12/1920,  No. 2   1-2 с.
12/01/1921,  No. 4   1-2 с.
25/02/1921,  No. 7   1-2 с.
02/03/1921,  No. 8   1-2 с.
07/03/1921,  No. 9   1-2 с.
10/03/1921,  No. 10   1-2 с.
14/03/1921,  No. 11   1-2 с.
17/03/1921,  No. 12   1-2 с.
29/03/1921,  No. 16   1-2 с.
05/04/1921,  No. 18   1-2 с.
09/04/1921,  No. 19   1-2 с.
13/04/1921,  No. 20   1-2 с.
07/05/1921,  No. 21   1-2 с.
17/05/1921,  No. 22   1-2 с.
25/05/1921,  No. 23   1-2 с.
Лица: 
Иванов, Юрдан  
Рафаилов, Филип  
Ботушаров, Милан Ст.  
Шиков, Димо  
Янев, Пеню  
Митев, Борис  
Мирски, Христо К.  
Съдържа:
* Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
* Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
* Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
* Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
* Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
* Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
* Санитарното състояние на окръга.
* I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
* Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
* С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
* Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
* Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
* Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
* Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
* Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
* Извънредни приходи.
* Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
* Положението на фондовете в окръга.
* Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
Предметни рубрики:
Окръжен съвет - Варна
Институции и организации - отчети
Земеделие
Комисии
Пътно строителство
Икономика
Общини - бюджет
Ветеринарно-санитарно дело
Животновъдство
Здравеопазване - статистика
Общини, селски
Населени места - водоснабдяване и канализация
Данъци и такси
Деца - социални проблеми
Гео-маркери:
Варна
Щипско (Варна)
Долни чифлик (Варна)
Дюлино (Варна)
Старо Оряхово (Варна)
Войводино (Варна)
Кипра (Варна)
Осеново (Варна)
Радево (Варна)
Венелин (Варна)
Суворово (Варна)
Шкорпиловци (Варна)
Вълчи дол (Варна)
Дългопол (Варна)
Садово (Варна)
Белослав (Варна)

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library