Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Изложения, селскостопански
Запис: от 214

 Title List ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Други наименования
Генишада
Други наименования
Гебедже, Белево
Други наименования
Саръ гьол, Любен Каравелов, Саръ-гьол
Други наименования
Асъл бейлии, Хасълбейлие
Други наименования
Тюрк арнаутлар, Тюрк-арнаутлар
Други наименования
Нягуша
Други наименования
Тестеджи, Тестеджи кьой, Тестеджии
Други наименования
Копрю кьой, Кюпрюкьой, Раковец
Други наименования
Горни чифлик
Други наименования
Гевреклер
Други наименования
Гюн Аласа, Гюн Ялъсъ
Други наименования
Сюн Бей
Други наименования
Джиздар кьой
Други наименования
Карагюр, Руслар
Други наименования
Аладън - малки, Малки Аладън
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Какво става у нас
Източник: Земледелска победа  [ дигитално копие]
Дата: 
23/11/1920,  No. 6   2 с.   [ виж броя]
Лица: 
Стамболийски, Александър  за него
Жейков, Крум  за него
Съдържа:
* Земледелския конгрес се отлага.
* Дневният ред на 16 редовен земледелски конгрес.
* Роптание против варненския околийски лесничей.
* Преустройство в армията.
* Горската железопътна линия Синдел - Генишада.
* Пчеларско дружество `Пчела` в Стара Загора.
* Лозарско училище в Кюстендил.
* Открити телеграфо-пощенски станции.
* Новооткрити прогимназии във Варненски окръг.
* Зимно Земледелско училище във Варна.
* Отцепени села в самостоятелни общини.
* Земледелски училища през зимния сезон.
* Министерството на Земледелието изпраща стипендианти в чужбина.
* Изложба на Пловдивската подвижна земледелска катедра.
* Министерството на железниците отпуска вагони по теснолинейките и другите линии.
Предметни рубрики:
Конгреси
Български земеделски народен съюз (БЗНС)
Горско стопанство
Военна служба
Железопътни линии
Пчеларство
Лозарство
Професионални училища
Средни училища
Общини, селски
Изложения, селскостопански
Транспорт, железопътен - влакове
Земеделие
Телеграфни мрежи и станции
Пощи - организация и управление
Гео-маркери:
Варна, град
Синдел (Варна), село
Гениш ада (Варна), местност, местност
Стара Загора, град
Кюстендил, град
Белослав (Варна), град
Николаевка (Варна), село
Любен Каравелово (Варна), село
Блъсково (Варна), село
Белоградец (Варна), село
Невша (Варна), село
Черковна (Варна), село
Житница (Варна), село
Синдел (Варна), село
Гроздьово (Варна), село
Горен чифлик (Варна), село
Калиманци (Варна), село
Слънчево (Варна), село
Баново (Варна), село
Добрина (Варна), село
Игнатиево (Варна), град
Езерово (Варна), село

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library