Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Общини, селски
Запис: 10 от 65

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Други наименования
Генишада
Други наименования
Гебедже, Белево
Други наименования
Саръ гьол, Любен Каравелов, Саръ-гьол
Други наименования
Асъл бейлии, Хасълбейлие
Други наименования
Тюрк арнаутлар, Тюрк-арнаутлар
Други наименования
Нягуша
Други наименования
Тестеджи, Тестеджи кьой, Тестеджии
Други наименования
Копрю кьой, Кюпрюкьой, Раковец
Други наименования
Горни чифлик
Други наименования
Гевреклер
Други наименования
Гюн Аласа, Гюн Ялъсъ
Други наименования
Сюн Бей
Други наименования
Джиздар кьой
Други наименования
Карагюр, Руслар
Други наименования
Аладън - малки, Малки Аладън
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Какво става у нас
Източник: Земледелска победа  [ дигитално копие]
Дата: 
23/11/1920,  No. 6   2 с.
Лица: 
Стамболийски, Александър  за него
Жейков, Крум  за него
Съдържа:
* Земледелския конгрес се отлага.
* Дневният ред на 16 редовен земледелски конгрес.
* Роптание против варненския околийски лесничей.
* Преустройство в армията.
* Горската железопътна линия Синдел - Генишада.
* Пчеларско дружество `Пчела` в Стара Загора.
* Лозарско училище в Кюстендил.
* Открити телеграфо-пощенски станции.
* Новооткрити прогимназии във Варненски окръг.
* Зимно Земледелско училище във Варна.
* Отцепени села в самостоятелни общини.
* Земледелски училища през зимния сезон.
* Министерството на Земледелието изпраща стипендианти в чужбина.
* Изложба на Пловдивската подвижна земледелска катедра.
* Министерството на железниците отпуска вагони по теснолинейките и другите линии.
Предметни рубрики:
Конгреси
Български земеделски народен съюз (БЗНС)
Горско стопанство
Военна служба
Железопътни линии
Пчеларство
Лозарство
Професионални училища
Средни училища
Общини, селски
Изложения, селскостопански
Транспорт, железопътен - влакове
Земеделие
Телеграфни мрежи и станции
Пощи - организация и управление
Гео-маркери:
Варна
Синдел (Варна)
Гениш ада (Варна), местност
Стара Загора
Кюстендил
Белослав (Варна)
Николаевка (Варна)
Любен-Каравелово (Варна)
Блъсково (Варна)
Белоградец (Варна)
Невша (Варна)
Черковна (Варна)
Житница (Варна)
Синдел (Варна)
Гроздьово (Варна)
Горен чифлик (Варна)
Калиманци (Варна)
Слънчево (Варна)
Баново (Варна)
Добрина (Варна)
Игнатиево (Варна)
Езерово (Варна)

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library