Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Земенци (Добрич), село
Запис: 5 от 5

 Title List Previous Record ISBD

Други наименования
Долна Чамурла
Други наименования
Еникьой
Други наименования
Аджилари
Други наименования
Фраклъкьой
Други наименования
Хаманджи, Хамамджия, Хамамджи
Други наименования
Армутлии
Други наименования
Беш тепе
Други наименования
Хаджигьол
Други наименования
Конгас
Други наименования
Стежару
Други наименования
Камбер
Други наименования
Кюстенджа
Други наименования
Меджидие
Други наименования
Долни Иримлик
Други наименования
Касъмча
Други наименования
Дуван ювас, Вултурещи, Соколаре, Дуван-ювасъ
Други наименования
Гявур куюсу, Поляна, Расовичени, Ай орман
Други наименования
Карлъ бей кьой
Други наименования
Кара япълар, Кара апулар, Ресилер, Кара Япулар
Други наименования
Хаджиооглу Пазарджик, Базарджик, Толбухин
Други наименования
Кара Синан, Поручик Лимонов
Други наименования
Мансърово, Мансър кьой, Княз Кирил
Други наименования
Али анифе, Али калфа, Германци, Немска Калфа
Други наименования
Ези бей, Езибей
Други наименования
Настрадин, Настрадън, Малиново
Други наименования
Каралез, Каралес
Други наименования
Матлъмово, Матлъм кьой
Други наименования
Чакърча
Други наименования
Чаир харман
Други наименования
Сусуз кьой, Сусус кьой, Сус кьой
Други наименования
Хош кадем, Букурени, Фашкъдан, Фъшкадан, Хошкадем
Други наименования
Иланлък
Други наименования
Баш бунар, Баш пунар
Други наименования
Вели факъ
Други наименования
Каба сакал, Кабасакал
Други наименования
Гелинджик, Геленджик
Други наименования
Армутлии
Други наименования
Параджик
Други наименования
Кокарджа
Други наименования
Ерджии
Други наименования
Азаплар
Други наименования
Каралий, Белоклас, Богданлии, Богдайли, Богдалии, Богдалий, Каралии
Други наименования
Чамурлии, Богдайл Чамурлии, Богдалий-Чамурлий
Други наименования
Дели Юсуф куюсу
Други наименования
Есетлии
Други наименования
Горен Извор, Долен Извор, Добромирци, Негрени, Долно Мусу бей, Мусу бей чифлик махле, Чифлик Мусубей
Други наименования
Сараджа, Горна Саръджа, Горна Сараджа
Други наименования
Енидже Хайдар, Енедже-Хайдар
Други наименования
Ели бей, Присикани
Други наименования
Дурбалии
Други наименования
Касаплии
Други наименования
Касъм кьой, Касъм, Йон Георге Дука, Маловец, Пастир, Мамуч кьой, Момуч кьой, Мумуч кьой, Чобан куюсу
Други наименования
Кара сулар
Други наименования
Малко Чамурлии
Други наименования
Кара Мурад, Кара Мурат
Други наименования
Диниклер
Други наименования
Осман Факъ
Други наименования
Куюджук
Други наименования
Айорман, Ай Орман
Други наименования
Дели Османлар
Други наименования
Саръ Махмуд, Алексеево
Други наименования
Сердимен
Други наименования
Семиз алъ, Семизалъ, Войсил, Опанча
Други наименования
Богдан кьой, Богданово
Други наименования
Кара баглар, Стрелец, Баллар
Други наименования
Базаурт
Други наименования
Шахинджии, Шаханджий, Шахънджи
Други наименования
Мурсал кьой
Други наименования
Кара къшла
Други наименования
Кючук Ахмед, Надежда
Други наименования
Кюселер, Кьоселер, Хасъ кьоселер
Други наименования
Бараклар
Други наименования
Капаклии
Други наименования
Аптаат, Абдул Ехат
Други наименования
Деведжи кьой, Деведжи-кьой, Благовец, Хаджи кьой, Камиларово
Други наименования
Горно Кадиево, Кадъ кьой, Горно кадъ кьой
Други наименования
Гюргенлии
Други наименования
Кечи дереси, Пъръул Капрей
Други наименования
Терс Конду
Други наименования
Хардалий, Ардалий
Други наименования
Кадиево
Други наименования
Арнаут куюсу, Арнауткуюсу
Други наименования
Ени махле
Други наименования
Малко Ботево
Други наименования
Дуросторум, Дръстър
Други наименования
Петрово, Станчево
Други наименования
Кара Омур
Други наименования
Кочина
Други наименования
Каземир
Други наименования
Генерал-Лазарово
Други наименования
Малка Кайнарджа
Други наименования
Княз Хесенски
Други наименования
Екисче, Мария Луиза
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Мартиролог : на Българите - Добруджански граждани, които Ромъните са отвлекли като заложници и държат затворени в салхани, затвори и открити пленнически лагери при специален мъчителски режим
Източник: Добруджа  [ дигитално копие]
Дата: 
27/06/1917,  No. 1   4 с.
29/06/1917,  No. 2   4 с.
02/07/1917,  No. 3   4 с.
04/07/1917,  No. 4   4 с.
06/07/1917,  No. 5   4 с.
09/07/1917,  No. 6   4 с.
11/07/1917,  No. 7   4 с.
13/07/1917,  No. 8   4 с.
18/07/1917,  No. 10   4 с.
20/07/1917,  No. 11   4 с.
23/07/1917,  No. 12   4 с.
25/07/1917,  No. 13   4 с.
27/07/1917,  No. 14   4 с.
30/07/1917,  No. 15   4 с.
01/08/1917,  No. 16   4 с.
03/08/1917,  No. 17   4 с.
06/08/1917,  No. 18   4 с.
08/08/1917,  No. 19   4 с.
10/08/1917,  No. 20   4 с.
13/08/1917,  No. 21   4 с.
15/08/1917,  No. 22   4 с.
17/08/1917,  No. 23   4 с.
20/08/1917,  No. 24   4 с.
22/08/1917,  No. 25   4 с.
24/08/1917,  No. 26   4 с.
27/08/1917,  No. 27   4 с.
29/08/1917,  No. 28   4 с.
31/08/1917,  No. 29   4 с.
03/09/1917,  No. 30   4 с.
05/09/1917,  No. 31   4 с.
07/09/1917,  No. 32   4 с.
10/09/1917,  No. 33   4 с.
12/09/1917,  No. 34   4 с.
14/09/1917,  No. 35   4 с.
17/09/1917,  No. 36   4 с.
21/09/1917,  No. 38   4 с.
24/09/1917,  No. 39   4 с.
26/09/1917,  No. 40   4 с.
28/09/1917,  No. 41   4 с.
01/10/1917,  No. 42   4 с.
03/10/1917,  No. 43   4 с.
05/10/1917,  No. 44   4 с.
08/10/1917,  No. 45   4 с.
10/10/1917,  No. 46   4 с.
12/10/1917,  No. 47   4 с.
15/10/1917,  No. 48   4 с.
17/10/1917,  No. 49   4 с.
19/10/1917,  No. 50   4 с.
22/10/1917,  No. 51   4 с.
29/10/1917,  No. 54   4 с.
31/10/1917,  No. 55   4 с.
02/11/1917,  No. 56   4 с.
05/11/1917,  No. 57   4 с.
14/11/1917,  No. 61   4 с.
Предметни рубрики:
Затворници
Военнопленници
Добруджански въпрос
Гео-маркери:
Тулча (Румъния), град
Мачин (Румъния), град
Бабадаг (Румъния), град
Башкьой (Румъния), село
Каталой (Румъния), село
Чинелий (Румъния), село
Долно Чамурлии (Румъния), село
Михаил Когълничану (Румъния), село
Хаджилари (Румъния), село
Фрикацей (Румъния), село
Хаманджия (Румъния), село
Черна (Румъния), село
Караманкьой (Румъния), село
Армутлия (Румъния), село
Бештепе (Румъния), село
Аджигьол (Румъния), село
Алифак (Румъния), село
Сатуноу (Румъния), село
Греч (Румъния), село
Конгаз (Румъния), село
Ески баба (Румъния), село
Тестемел (Румъния), село
Михай Браву (Румъния), село
Налбант (Румъния), село
Тръстеник (Румъния), село
Горно Чамурлии (Румъния), село
Констанца (Румъния), град
Меджидия (Румъния), град
Долен Иримлик (Румъния), село
Касимча (Румъния), село
Балчик (Добрич), град
Каварна (Добрич), град
Соколово (Добрич), село
Гурково (Добрич), село
Преспа (Добрич), село
Тутракан (Силистра), град
Кремена (Добрич), село
Добрич, град
Росеново (Добрич), село
Свобода (Добрич), село
Добрево (Добрич), село
Паскалево (Добрич), село
Божурово (Добрич), село
Царевец (Добрич), село
Ломница (Добрич), село
Врачанци (Добрич), село
Генерал Колево (Добрич), село
Безводица (Добрич), село
Котленци (Добрич), село
Змеево (Добрич), село
Полковник Свещарово (Добрич), село
Попгригорово (Добрич), село
Полковник Минково (Добрич), село
Победа (Добрич), село
Армутлия (Румъния), село
Бистрец (Добрич), село
Загорци (Добрич), село
Земенци (Добрич), село
Полковник Дяково (Добрич), село
Красен (Добрич), село
Житен (Добрич), село
Лозница (Добрич), село
Сноп (Добрич), село
Изворово (Добрич), село
Росица (Добрич), село
Краище (Добрич), село
Пчеларово (Добрич), село
Градини (Добрич), село
Зограф (Добрич), село
Генерал Тошево (Добрич), град
Ловчанци (Добрич), село
Малка Смолница (Добрич), село
Златия (Добрич), село
Динеклер (Добрич), село
Козлодуйци (Добрич), село
Дебрене (Добрич), село
Стефаново (Добрич), село
Владимирово (Добрич), село
Самуилово (Добрич), село
Орлова могила (Добрич), село
Драганово (Добрич), село
Богдан (Добрич), село
Лозенец (Добрич), село
Тянево (Добрич), село
Крагулево (Добрич), село
Северци (Добрич), село
Зимница (Добрич), село
Огняново (Добрич), село
Телериг (Добрич), село
Ефрейтор Бакалово (Добрич), село
Александрия (Добрич), село
Абрит (Добрич), село
Добрин (Добрич), село
Капитан Димитрово (Добрич), село
Габер (Добрич), село
Поручик Кърджиево (Добрич), село
Северняк (Добрич), село
Коритен (Добрич), село
Ведрина (Добрич), село
Долина (Добрич), село
Одринци (Добрич), село
Ново Ботево (Добрич), село
Силистра, град
Калипетрово (Силистра), село
Смилец (Силистра), село
Професор Иширково (Силистра), село
Казимир (Силистра), село
Алфатар (Силистра), град
Кайнарджа (Силистра), село
Айдемир (Силистра), село
Гарван (Силистра), село
Ветрен (Силистра), село
Сребърна (Силистра), село
Бенковски (Добрич), село, село

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library