Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Общински градски съвет
Запис: от 327

 Title List ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Протокол N 37 : На заседанието на Варнен. Градско Общински Съвет, държано в извънредната му сесия на 24 Април 1920 година
Източник: Варненски общински вестник  [ дигитално копие]
Дата: 
28/05/1920,  No. 5   1-2 с.
29/05/1920,  No. 6   1-2 с.
02/06/1920,  No. 7   1-2 с.
03/06/1920,  No. 8   1-2 с.
04/06/1920,  No. 9   1-2 с.
12/06/1920,  No. 10=11   1-4 с.
19/06/1920,  No. 12=13   2-4 с.
Забележка: Съдържа: Протоколи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за 1920 г.
Лица: 
Кондов, Димитър  
Иванов, Отон  за него
Томов, Христо  за него
Кърджиев, Панайот  за него
Желябов, Жеко Г.  за него
Комарджиев, Михаил  за него
Малев, Н. Х.  за него
Винаров, Иван  за него
Крайчев, Радослав  за него
Ранков, Панайот  за него
Парушев, Георги  за него
Страшимиров, Тодор  за него
Анчев, Петър  за него
Митев, Борис  за него
Иванов, Матей  за него
Мирски, Никола Кр.  за него
Хамамджиев, Лука  за него
Станков, Никола Г.  за него
Костадинов, Петър  за него
Петров, Юрдан  за него
Стателов, Александър  за него
Съдържа:
* Решение N 237 за данъка върху влогове и капитали.
* Решение N 238 приходите на общината да се събират по стопански начин.
* Решение N 1 за периодичността на сесиите на общинския съвет.
* Решение N 2 за ремонт на зала `Съединенние`.
* Решение N 3 за закупуване на гориво за електроцентралата.
* Решение N 4 за протест птоив действията на варненското окръжие спрямо стачкуващите железничари.
* Решение N 5 за раздаване на социални помощи.
* Решение N 6 за избиране на комисия по изборните списъци.
* Решение N 7 за възнаграждение на работниците секачи.
* Решение N 8 за възнаграждение на часовникаря Отон Иванов.
* Решение N 9 за избор на тричленна комисия.
* Решение N 10 за членове на градска реквизационна комисия.
* Решение N 11 за избор на Радослав Крайчев за делегат в Варненския Околийски Районен Комитет.
* Решение N 12 за реквизиционните комисии.
* Решение N 13 за одобрение на кметска заповед N 35.
* Решение N 14 за предстоящите окръжни избори.
* Решение N 15 за одобрение на допълнителен изборен списък.
* Решение N 16 за увеличаване на бюджета.
* Решение N 17 за комисия по поемните условия.
* Решение N 18 за увеличаване на бюджета.
* Решение N 19 за отпускане на дърва за огрев на училищното настоятелство.
* Решение N 20 за отпускане на помощ за пострадал работник.
* Решение N 21 за съставяне на комисия, която да упражнява контрол над общинските имоти.
* Решение N 22 по уволненения на общински служители.
* Решение N 23 за възнаграждение на граждани участващи в общински комисии.
* Решение N 24 за изплащане на възнаграждения.
* Решение N 25 за назначаване на комисия по спорен въпрос с преприемача Никола Станков.
* Решение N 26 за назначаване на комисия по въпроса за наема на летния общински театър.
* Решение N 27 за отпускане на допълнителни средства към бюджета.
* Решение N 28 за спорен въпрос за наем на общинска земя.
* Решение N 29 за местата за гласуване на окръжните избори.
* Решение N 30 за отпускане на средства за униформи за общински служители и пожарникари.
* Решение N 31 за закупуване на коне за нуждите на общината.
* Решение N 32 за командироване на Георги Парушев в София с цел получаване на ваксина против вариола.
* Решение N 33 за отпускане на средства за ремонт на чистителните машини.
* Решение N 34 за отпускане на помощ на болен общински служител.
* Дискусии по бюджета.
* Решение N 35 за продажба на общински животни.
* Решение N 36 за униформа на пожарникарите.
* Решение N 37 за застраховане на фонда на общинската библиотека.
* Решение N 38 за отпускане на средства за ремонт на машина в общинската кланица.
* Решение N 39 за примане на Правилник за службата по превозването на дърва от общинските сечища.
Предметни рубрики:
Нормативни актове - приети до 1944 г.
Общински градски съвет
Данъци и такси
Капиталовложения
Реквизиция, военна
Социални помощи
Работна заплата
Избирателни системи
Избори [политика]
Общини - бюджет
Топлоелектрически централи (ТЕЦ)
Недвижими имоти
Земеделски земи - общински
Театър
Общини - бюджет
Противоепидемично дело
Ваксини
Болести, вирусни - вариола
Сметопочистване
Униформено облекло
Домашни животни
Библиотека Пенчо Славейков - Варна
Библиотечни фондове
Кланици
Машини - поддържане и ремонт
Гео-маркери:
Варна, град

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library