Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Правилници - приети до 1944 г.
Запис: от 202

 Title List ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Хроника
Източник: Търговски фар  [ дигитално копие]
Дата: 
13/07/1911,  No. 250   2-3 с.   [ виж броя]
Съдържа:
* Предстояще събрание на индустриалци по търговските договори с Австро-Унгария и Турция.
* По бургаските блата.
* Освободени от мито материали на индустриалците.
* Забранен износ на храни из Турция.
* Занаятчийски конгрес.
* Намаление на нашия внос в остров Самос.
* Изменена тарифа за превозите на брашно.
* Шуменско Търговско Д-во, Шумен.
* Несъстоятелност.
* Запитване.
* Търговски курс за девици в Русе.
* Правилника за тестените произведения.
* Нова фирма във Варна.
* Увеличава капитала си д-вото `Мюлхаупт & С-ие` в Русе.
* За производителите на мерки и теглилки.
* Газьол без мито за индустриалците.
* По вноса на горчивата вода от бадеми.
* Централният съюз на Земледелските Кооперации.
* По надзора на спиртните и пивоварните фабрики.
* Книжнина.
* Търгове.
Предметни рубрики:
Търговско-индустриални камари - Варна
Налози и такси - мита
Външнотърговски отношения - износ
Занаяти
Конгреси
Външнотърговски отношения - внос
Тарифи
Транспорт, железопътен
Търговски дружества
Фирми, търговски
Професионално образование
Правилници - приети до 1944 г.
Хранително-вкусова промишленост
Мерки и теглилки
Нефтопродукти
Кооперации, земеделски
Пивоварна промишленост
Напитки, алкохолни
Търгове
Гео-маркери:
Варна, град
Бургас, град
Турция
Самос (Гърция), остров
Шумен, град
Русе, град

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library