Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Електричество
Запис: 254 от 275

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Други наименования
Цариград, Константинопол, Стамбул, Ортакьой, Кадъкьой
Други наименования
Одесос, Сталин
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Хроника
Източник: Търговски фар  [ дигитално копие]
Дата: 
21/09/1911,  No. 271   2-3 с.   [ виж броя]
Лица: 
Ангелов, Юрдан П.  за него
Рашев, Иван Д.  за него
Франгя, Антон  за него
Съдържа:
* В София са избрани членове на Търговската камара.
* Нов параход за Българското Параходно Д-во.
* Колетите и посилките за странство.
* Бюджета на железниците.
* Бюджета на горите.
* Триполитанската война.
* Ново кредитно дружество в Провадия.
* Завръщането на делегатите.
* Министър Франгя във Варна.
* Вноса на рентгеновите фотографически апарати.
* Търгът за осветление с електричество на варненското пристанище.
* Проверката на аптекарските мерки и теглилки.
* По повръщането на надвзети суми от общинския налог и беглик.
* Книжнина.
* Скандални работи стават около митницата ни.
* Процеса на мелничарското д-во.
* Конгреса на пивоварите.
* Българската Народна Банка.
* На 29 и 30 Септемврий т.г. ще се извърши теглението на класната лотария.
* Къщата Иван Д. Рашев.
Предметни рубрики:
Търговски камари
Търговски дружества
Корабоплаване, търговско
Транспорт, железопътен
Горско стопанство
Бюджети
Войни
Кредитни дружества
Търговско право - договори
Министри
Оптика, фотографска
Рентгенография
Електричество
Варна - пристанище
Мерки и теглилки
Налози и такси
Митници
Мелничарство
Пивоварна промишленост
Конгреси
Българска народна банка (БНБ)
Лотарии
Фирми, търговски
Гео-маркери:
София, град
Истанбул (Турция), град
Провадия (Варна), град
Турция
Варна, град

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library