Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Банки, търговски
Запис: от 206

 Title List ISBD

Други наименования
Рахово
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Хроника
Източник: Търговски фар  [ дигитално копие]
Дата: 
26/08/1912,  No. 436   2-3 с.   [ виж броя]
Лица: 
Кованов, Панайот  за него
Съдържа:
* Положението.
* Бездейността и икономическия застой в страната.
* Превоза на въглищата от Перник.
* Реколтата в Раховско.
* Автомобилна демонстрация.
* Маневрите.
* Работниците за Ромъния.
* Митницата и търговците в Русе.
* Към абонатите ни.
* Обнародван указ за прилагане на закона за обезщетение повредите на полски имоти и повреди.
* Обезсилени облигации.
* Възстановени права.
* Преустроена фирма.
* Проверка на внасяния добитък.
* Обявени фирми в несъстоятелност.
* Правилникът за складирането на стока в дунавските пристанища.
* Австрийският Ллойд.
* Около забранения внос на вермутовата есенция.
* Жалейка.
* Екскурзията на българските пепиниеристи.
* Комитета на житарите.
* Безмитното внасяне зъбците за дараци.
* За произведенията из Одринския вилает.
* Опитна станция по розовата култура.
* Българско Акционерно Д-во `Нова Тухла` - София.
* Разширение на свищовското пристанище.
* Из Българска Търговска Банка.
* Книжнина.
Предметни рубрики:
Търговия
Банки, търговски
България - икономика
Въглища
Товарни превози
Селскостопанска продукция
Автомобили
Работници
Митници
Селско стопанство - застраховки
Облигации и заеми
Фирми, търговски
Външнотърговски отношения - внос
Санитарен контрол
Пристанища
Транспорт, воден
Застрахователни дружества и компании
Зърнено-житни култури - търговия
Опитни полета и станции
Розово масло
Акционерни дружества
Гео-маркери:
Перник, град
Оряхово (Враца), град
Русе, град
Румъния
София, град
Видин, град
Австрия
Монпелие (Франция), град
Плевен, град
Одрин (Турция), град
Казанлък (Стара Загора), град

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library