Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Международно право - дипломатическо и консулско
Запис: 80 от 221

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Други наименования
Одесос, Сталин
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Индустриална анкета
Източник: Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна  [ дигитално копие]
Дата: 
19/10/1922,  No. 1   3-5 с.   [ виж броя]
Съдържа:
* Външната търговия на България.
* Движение на капиталите.
* Потребителната кооперация `Съгласие` в с. Златарица.
* Лозарството в Търновски окръг.
* Работническите и чиновнически заплати.
* Чистата печалба на Българска земледелска банка.
* Новият законопроект за изменение и допълнение тарифата на износните стоки.
* Чиновнишкият въпрос.
* Българското генерално консулство в Александрия (Египет).
* Производството на метални руди в България.
* Кооперативното дело у нас.
* Застрахования капитал при Чиновническото кооперативно спестовно-застрахователно д-во.
* Нова тарифа за възнаграждението на работниците във Варненското пристанище.
Предметни рубрики:
Външна търговия
Външнотърговски отношения - внос
Външнотърговски отношения - износ
Капитали - управление
Банково дело
Кооперативно дело
Застрахователни дружества и компании
Акционерни дружества
Кооперации, стопански
Лозарство
Работна заплата
Тарифи
Държавни служители
Международно право - дипломатическо и консулско
Минно дело
Варна - пристанище
Гео-маркери:
Златарица (Велико Търново), град
Велико Търново, град, окръг
Александрия (Египет), град
Варна, град

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library