Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Чехословакия
Запис: 90 от 465

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Други наименования
Преслав, Ески Стамболук
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Вътрешен преглед
Източник: Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна  [ дигитално копие]
Дата: 
26/04/1923,  No. 28   4-5 с.   [ виж броя]
Съдържа:
* Земледелско изложение в Прага.
* Мелничарския съюз против предварителното плащане навлото по превоза на въглищата.
* Международна изложба на тютюневата индустрия.
* Акционерните д-ва в България.
* Международна навигация по Дунава.
* Новооткрити телефоно-пощенски станции.
* Панаир в Преслав.
* Конгресът на производителните кооперации в София.
* Банкови.
* По частните задължения към френските кредитори.
* Закона за гербовия налог.
* Излязла е от печат брошурата `Дейността на М-ството на обществените сгради, пътищата и благоустройството по направата, поправката и подръжката на пътищата в България от 1 априлий 1919 год. до 1 априлий 1922 год.`.
* В министерството на търговията в Чехословашко се обсъжда въпроса за намалението на превозните такси.
* За поръчаните стоки от окупираните германски области.
* Из стоковата борса.
Предметни рубрики:
Земеделие
Изложения, селскостопански
Мелничарство
Товарни превози
Налози и такси
Тютюнева промишленост
Акционерни дружества
Корабоплаване, речно
Навигация
Пощенско дело
Телеграфни мрежи и станции
Кооперации, занаятчийски
Конгреси
Банково дело
Банки, кредитни
Търговия
Политика, икономическа
Стокови борси
Панаири, търговски
Гео-маркери:
Прага (Чехия), град
Дунав, река
Велики Преслав (Шумен), град
София, град
Чехословакия
Германия

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library