Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Налози и такси - мита
Запис: 41 от 473

 Title List Previous Record Next Record ISBD

Вид на материала: [статия]
Заглавие: Външни пазари
Източник: Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна  [ дигитално копие]
Дата: 
22/02/1939,  No. 1   4-9 с.   [ виж броя]
Съдържа:
* Нова търговска политика в Англия.
* Вносът в Аржентина.
* Българските стоки в Австралия.
* Таксите за разрешен внос в Белгия.
* Издаване легитимации на пътуващите агенти в Германия.
* Благоприятни възможности за пласмент на български червен пипер на германския пазар.
* Български стоки, за които се иска девизно разрешително при вноса им в Германия.
* Начин за извършване на частните компенсации в Гърция.
* Вносни контингенти за ечемик и царевица на гръцкия пазар.
* Относно режима на свидетелствата за произход в Египет.
* Вносът на кожи - условия и мита в Естония.
* Възможности за пласиране на дървени материали и произведения в Испания.
* Митническа тарифа за Италианска Източна Африка.
* Свидетелства за произход на вносните стоки в Румъния.
* Относно дървените въглища в Турция.
* Безплатен превоз на добитъка от земеделската изложба и панаир в Будапеща по унгарските железници.
* Контингенти за внос на български произведения във Франция.
* Изменение в допълнителните такси към митата в Чехославия.
Предметни рубрики:
Международна политика
Външнотърговски отношения - внос
Външнотърговски отношения - износ
Налози и такси - мита
Митници
Тарифи
Товарни превози
Гео-маркери:
Англия
Аржентина
Австралия
Белгия
Германия
Гърция
Египет
Естония
Испания
Италия
Румъния
Турция
Унгария
Франция
Чехословакия

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library