Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Юнак (Варна), село
Запис: от 12

 Title List ISBD

Други наименования
Аджемлер
Други наименования
Паша кьой, Владиславово
Други наименования
Кюмюрлюк, Кьомурлук
Други наименования
Дервент
Други наименования
Индже кьой, Инджи кьой
Други наименования
Гебедже, Белево
Други наименования
Аладън - малки, Малки Аладън
Други наименования
Дере кьой
Други наименования
Голям Аладън
Други наименования
Пашаид, Пашаит
Други наименования
Юшенлии, Ботьово, Голямо Ботево, Кладенчево, Кара бунар
Други наименования
Кокарджа
Други наименования
Емир кьой, Емирово
Други наименования
Чанлар
Други наименования
Семет, Гара Оборище
Други наименования
Коркут
Други наименования
Долен Чифлик, Камчия, Георги Трайков
Други наименования
Гебеш
Други наименования
Дюлгер
Други наименования
Ени Дервиш Юван
Други наименования
Джафер
Други наименования
Фъндъклии, Фандъклии
Други наименования
Дервиш мюслюм, Дервиш мюслим, Свети Иван
Други наименования
Елеч
Други наименования
Карагюр, Руслар
Други наименования
Джиздар-кьой
Други наименования
Гюн Аласа, Гюн Ялъсъ
Други наименования
Сюн Бей
Други наименования
Гюн догду, Гюн-Догде, Гюндогду
Други наименования
Гевреклер
Други наименования
Пясъчник, Долна Кумлуджа, Кумлуджа, Къзълбаш, Горна Кумлуджа
Други наименования
Кочак, Овнец, Капитан Радев
Други наименования
Влахлар
Други наименования
Джаферлии, Джефер, Джеферлий
Други наименования
Капаклии
Други наименования
Ени кьой
Други наименования
Джевизлии
Други наименования
Диш пудак, Диш будак, Дишпудак, Дишбудак
Други наименования
Малка Франга, Франга - малка
Други наименования
Чатма
Други наименования
Боаз кесен, Бугаз кесен
Други наименования
Татар Махле
Други наименования
Суджас кьой, Суджаскьой
Други наименования
Саръ гьол, Любен Каравелов, Саръ-гьол
Други наименования
Ени махле
Други наименования
Аканджии, Акънджии
Други наименования
Казак дере
Други наименования
Момино
Други наименования
Солоджа алъ, Сулуджа алъ, Салуджалъ, Солуджалъ
Други наименования
Оруч гаази
Други наименования
Халачлии, Драндар
Други наименования
Гюле кьой
Други наименования
Доуджа
Други наименования
Козлуджа, Новградец
Други наименования
Хаджи Синанлар
Други наименования
Долен Близнак, Петре, Петра, Горен Близнак, Яйла, Яила
Други наименования
Мемиш софулар, Мемиш-Софулар
Други наименования
Сарадър, Саръдър, Сърадар
Други наименования
Горни чифлик
Други наименования
Куванлък, Кованлък
Други наименования
Бейджи оглу
Други наименования
Куру кьой, Курукьой, Коркут, Кору кьой
Други наименования
Челеби кьой, Кошута, Дениз кьой
Други наименования
Айваджик
Други наименования
Ходжа кьой
Други наименования
Арнаутлар
Други наименования
Абдикьой
Други наименования
Дана гьоз, Данагьоз
Други наименования
Таптък
Други наименования
Емерлер, Повеляново, Марково, Девне, Река Девня, Марцианопол
Други наименования
Кара Хюсеин, Карахюсеин, Срацимир
Други наименования
Одесос, Сталин
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Новите имена на селата във варненска околия
Източник: Варненски общински вестник  [ дигитално копие]
Дата: 
15/03/1938,  No. 1=2   10-11 с.   [ виж броя]
Предметни рубрики:
България - села
Варна - околности
Топонимия [географски имена]
Гео-маркери:
Аксаково (Варна), град, село
Владислав Варненчик (Варна), квартал, квартал
Въглен (Варна), село, село
Изворско (Варна), село, село
Тополи (Варна), село, село
Белослав (Варна), град
Езерово (Варна), село, село
Константиново (Варна), село, село
Разделна (Варна), село, село
Страшимирово (Варна), село, село
Войводино (Варна), село, село
Ботево (Варна), село, село
Бояна (Варна), село, село
Генерал Киселово (Варна), село, село
Звънец (Варна), село, село
Оборище (Варна), село, село
Страхил (Варна), село, село
Долни чифлик (Варна), град
Кривини (Варна), село, село
Круша (Варна), село, село
Ново Оряхово (Варна), село, село
Солник (Варна), село, село
Старо Оряхово (Варна), село, село
Шкорпиловци (Варна), село, село
Детелина (Варна), село, село
Доброглед (Варна), село, село
Игнатиево (Варна), град
Припек (Варна), село, село
Слънчево (Варна), село, село
Баново (Варна), село, село
Изгрев (Варна), село, село
Калиманци (Варна), село, село
Крумово (Варна), село, село
Радево (Варна), село, село
Долище (Варна), село, село
Кичево (Варна), село, село
Климентово (Варна), село, село
Куманово (Варна), село, село
Орешак (Варна), село, село
Осеново (Варна), село, село
Яребична (Варна), село, село
Левски (Варна), село, село
Просечен (Варна), село, село
Веселин (Варна), село, село
Водица (Варна), село, село
Любен Каравелово (Варна), село, село
Новаково (Варна), село, село
Здравец (Варна), село, село
Казашка река (Варна), село, село
Аврен (Варна), село, село
Садово (Варна), село, село
Юнак (Варна), село, село
Дръндар (Варна), село, село
Засмяно (Варна), село, село
Зорница (Варна), село, село
Николаевка (Варна), село, село
Суворово (Варна), град
Бенковски (Варна), село, село
Близнаци (Варна), село, село
Приселци (Варна), село, село
Венелин (Варна), село, село
Горен чифлик (Варна), село, село
Пчелник (Варна), село, село
Болярци (Варна), село, село
Горица (Варна), село, село
Господиново (Варна), село, село
Дюлино (Варна), село, село
Попович (Варна), село, село
Рудник (Варна), село, село
Самотино (Варна), село, село
Юнец (Варна), село, село
Кипра (Варна), село, село
Девня (Варна), град
Чернево (Варна), село, село
Варна, град, област (адм.)

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library