Start OverClick to enlarge
Съответствия за:  Блъсков, Илия Рашков
Запис: от 13

 Title List ISBD

 Форми на изписване на името:  Черна, Панайот Станчов;Станчов, Панайот Панайотов
 Форми на изписване на името:  Вълку, Ефтимие
 Истинско/пълно име:  Панайот Станчев Димитров
 Форми на изписване на името:  Станчов, Панайот
 Форми на изписване на името:  Валжан, Йон Александру
 Форми на изписване на името:  Йоан
 Истинско/пълно име:  Панайот Станчев Димитров
 Форми на изписване на името:  Станчов, Панайот
 Форми на изписване на името:  Вълку, Ефтимие
 Форми на изписване на името:  Климент Браницки, митрополит Търновски
 Истинско/пълно име:  Димитър Станчев Димитров
 Форми на изписване на името:  Станчьов, Димитров
 Истинско/пълно име:  Одисей Попниколов
 Истинско/пълно име:  Щерю Андреев Тодоров
 Истинско/пълно име:  Одисей Попниколов
 Истинско/пълно име:  Харитон Станчев Халачев
 Истинско/пълно име:  Стефан Тодоров Димов
 Истинско/пълно име:  Киро Петров Занев
 Използвани псевдоними:  Бачо Киро  
 Форми на изписване на името:  Маркова, Мита
 Истинско/пълно име:  Димитър Генчев Марков
 Истинско/пълно име:  Кръстьо Георгиев Станчев
 Форми на изписване на името:  Раковский, Христиан Георгиевич
 Форми на изписване на името:  Журеску, Константин К.
Други наименования
Печеняга, Печенеага, Печиняга
Други наименования
Туркоая
Други наименования
Юшенлии, Ботьово, Голямо Ботево, Кладенчево, Кара бунар
Други наименования
Одесос, Сталин
Други наименования
Абоба
Други наименования
Ески Джумая
Други наименования
Суютчук, Суючук
Други наименования
Каралий, Белоклас, Богданлии, Богдайли, Богдалии, Богдалий, Каралии
Други наименования
Бейдаут
Други наименования
Еникьой
Други наименования
Конгас
Други наименования
Бело-Чьркова, Бяла Черкова, Горни турчета
Други наименования
Цариград, Константинопол, Стамбул, Ортакьой, Кадъкьой
Други наименования
Кюстенджа
Други наименования
Печеняга, Печенеага, Печиняга
Други наименования
Хаджиооглу Пазарджик, Базарджик, Толбухин
Други наименования
Чернооко, Кара гьоз, Карагьоз куюсу
Вид на материала: [статия]
Заглавие: Панайот Станчев-Черна / Хр. П. Капитанов
Източник: Добруджански глас  [ дигитално копие]
Дата: 
28/04/1935,  No. 24   7 с.
08/11/1935,  No. 101   2-3 с.
10/11/1935,  No. 102   3-4 с.
15/11/1935,  No. 104   2-3 с.
18/11/1935,  No. 106   2-3 с.
18/11/1935,  No. 105   2-3 с.
22/11/1935,  No. 107   2-3 с.
24/11/1935,  No. 108   2-3 с.
27/11/1935,  No. 109   2-3 с.
29/11/1935,  No. 110   2-3 с.
01/12/1935,  No. 111   2-3 с.
04/12/1935,  No. 112   2-3 с.
06/12/1935,  No. 113   2-3 с.
08/12/1935,  No. 114   2-3 с.
13/12/1935,  No. 116   2-3 с.
15/12/1935,  No. 117   2-3 с.
20/12/1935,  No. 119   2-3 с.
25/12/1935,  No. 120   3-4 с.
15/01/1936,  No. 124   2-3 с.
22/01/1936,  No. 125   2-3 с.
24/01/1936,  No. 126   2-3 с.
28/02/1936,  No. 138   2-3 с.
01/03/1936,  No. 139   2-3 с.
06/03/1936,  No. 141   2 с.
08/03/1936,  No. 142   2-3 с.
11/03/1936,  No. 143   2-3 с.
Лица: 
Капитанов, Христо Петров - Надеждин, Абадон, Д. Добруджанов, Николай Даров, Христо Абадон (псевд.)  
Александри, Василе  за него
Еминеску, Михай  за него
Станчев, Панайот Панайотов  за него
Вълку, Ифтимий  за него
Попов, Георги  за него
Попов, Петър Георгиев  за него
Станчев, Панайот  за него
Савел, Василе  за него
Василеску-Валжан, Йон Александру  за него
Илие, Йон  за него
Некула, Димитру Д.  за него
Кешка, Йон И.  за него
Ванга, Константин  за него
Ботез, Константин  за него
Коату, Г.  за него
Йоргулеску, Георге Д.  за него
Йорга, Николае  за него
Костя, Наум  за него
Предеску, Лучиян  за него
Станчев, Панайот  за него
Вълку, Ифтимий  за него
Похонцу, Еужен  за него
Ласкаров-Молдовяну  за него
Гарабет, И.  за него
Филаретов, Сава  за него
Шафран, Михай  за него
Войников, Добри  за него
Волов, Панайот  за него
Енчев, Петър  за него
Драгостинов, Иларион  за него
Димитров, Станчьо  за него
Доброплодни, Сава Илиев  за него
Друмев, Васил  за него
Блъсков, Илия Рашков  за него
Станчев, Димитър  за него
Димова, Станка Станчева  за нея
Димов, Стефан  за него
Симеон, митрополит Варненски и Преславски  за него
Атанасов, Демир  за него
Духовников, Христо  за него
Енчев, Руси  за него
Щерев, Никола  за него
Друмев, Никола Д.  за него
Бобчевски, Калчо Стоев  за него
Грамадов, Спиридон  за него
Грамадов, Павел Спиридонов  за него
Русев, Иван  за него
Филипов, Иван  за него
Попов, Филип Иванов  за него
Поппенков, Минчо Г.  за него
Цонков, Иван  за него
Андреев, Щерю  за него
Ковачев, Никола Ст.  за него
Попов, Драгни Димитров  за него
Симеон, митрополит Варненски и Преславски  за него
Карагьозов, Христо  за него
Калинков, Петър  за него
Славейков, Петко Рачов  за него
Изворски, Стефан Попниколов  за него
Доброплодни, Сава Илиев  за него
Икономов, Тодор Поппетров  за него
Поп Харитон  за него
Стефан Караджа  за него
Стамболов, Стефан Николов  за него
Каблешков, Тодор  за него
Измирлиев, Г.  за него
Пармаков, Петър  за него
Петров, Киро - Бачо Киро (псевд.)  за него
Дюстабанов, Цанко  за него
Фазлъ, паша  за него
Семерджиев, Иван Панов  за него
Вичев, Добри  за него
Петков, Маринчо  за него
Друмев, Николчо  за него
Ташков, Васил  за него
Александър II, император - Цар Освободител (псевд.)  за него
Цимерман, Аполон  за него
Бънеску, Йон  за него
Константинов, Георги  за него
Попеску, Василе  за него
Николопол, Костаке  за него
Червенков, Н.  за него
Предеску, Лучиян  за него
Маркова, Димитра  за нея
Марков, Генчо  за него
Генчев, Димитър  за него
Ставрева, Мария Тодор  за нея
Костов, Наум  за него
Топалова, Димитра Иван  за нея
Станева, Елена Петко  за нея
Парашкевова, Деспина Ченко  за нея
Иванова, Анастасия Александрова  за нея
Ташков, Станко Василев  за него
Костов, Тодор Наумов  за него
Костов, Иван Наумов  за него
Костов, Константин Наумов  за него
Ставрев, Ламбо  за него
Раковски, Кръстьо  за него
Бужор, Михаил Георгиу  за него
Христов, Христо  за него
Мунтяну-Ръмник, Димитру  за него
Букур, П.  за него
Раковски, Георги Стойков  за него
Белдичяну  за него
Михайлеску  за него
Джуреску, Константин К.  за него
Петра-Петреску, Хория  за нея
Предметни рубрики:
Поети, румънски
Биографии - очерци
Учители, български
Учители
Добруджански въпрос
Войни
Етнография - обреди и обичаи, български
Бременност и раждане
Народни вярвания, български
Ритуали - сватби
Краезнание - Добрички край
Национални празници
Лозарство
Коне
Християнски празници - Коледа
Народни песни, български
Био-библиографии
Библиографи, български
Генеалогия
Хипотези
Краезнание - Шуменски край
Бунтове и въстания
Български революционен централен комитет (БРЦК)
Революционери, български
Училища - България
Просвета и образование - България - история
Унгария - история
Емигранти
Имиграция
Оркестри, български
Хорове, църковни
Априлско въстание 1876 г.
Манастири, български
Народни песни, български
Войводи
Духовници, български
Кметове
Краезнание - Ямболски край
Гео-маркери:
Черна (Румъния), село, село
Шумен, град
Печенега (Румъния), село, село
Мунтения (Румъния), област
Иглица (Румъния), село, село
Мачин (Румъния), град
България
Румъния
Букурещ (Румъния), град
Ботево (Варна), село, село
Варна, град
Плиска (Шумен), град
Шипка (Стара Загора), град
Якоруда (Благоевград), град
Килифарево (Велико Търново), град
Търговище, град
Беброво (Велико Търново), село, село
Рилци (Добрич), село, село
Красен (Добрич), село, село
Бейдауд (Румъния), село, село
Михаил Когълничану (Румъния), село, село
Паша къшла (Румъния), село, село
Бабадаг (Румъния), град
Конгаз (Румъния), село, село
Мусина (Велико Търново), село, село
Балдево (Благоевград), село, село
Копривщица (София), град
Горна Оряховица (Велико Търново), град
Бяла Черква (Велико Търново), град
Габрово, град
Дряново (Габрово), град
Русе, град
Тулча (Румъния), град
Истанбул (Турция), град
Браила (Румъния), град
Констанца (Румъния), град
Печенега (Румъния), село, село
Ямбол, град
Бесарабия, област
Сливен, град
Бабадаг (Румъния), град
Зебил (Румъния), село, село
Добрич, град
Кладово (Сърбия), град
Чернооково (Добрич), село, село

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library