Start Over

     Вие търсихте за: Сигнатура = C208650
     Намерени: 1 запис(а).Title List
     Запис: от 1.

Brief Record Full Record ISBD

C208650
Андреев, Стефан съставител

.Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през XV-XIX век / Състав. Стефан Андреев . - София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2002. - 304 с. : с к. ; 24 см. - ( Архивни справочници ; 5 ).
.Офс. изд. - Текст и на араб., англ. ез. - 500 тир .
.Съдържа: Сигнатури на основните използвани архивни материали ; Библиогр. с. 299-301
.ISBN:  954-9800-29-6

.УДК 808.67-311(035)+809.435-311(497.2)(035)
. Инв. No 2003000268 дп     

Истинско/Пълно име на автора: Стефан Андреев Стефанов
Предметни рубрики:
Топонимия [географски имена]
Административно-териториални единици


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library