Волтер
.Вавилонската княгиня : Повест / Волтер ; Прев. И. П. Адженов . - Букурещ : И. П. Адженов, 1879. - 140 с. ; 19 см.
.В кн. озн. Книжка I, част първа.
.