Райнов, Николай Иванов
.Имало едно време... : Сказание в пролог и три действия / Николай Райнов . - Пловдив : [Хр. Г. Данов], 1923. - 66 с. ; 25 см.