Start Over


Предговор.,Увод.
Стопанското положение на България в първите години след Освобождението.
Общи мерки на стопанската политика на държавата, които подпомагат индустриалното развитие.
Индустриално законодателство - същинска индустриална политика.
Общи мерки на индустриалната политика.
Влияние на индустрията върху търговската политика на държавата.
Характеристика на индустриалната политика.
Заключение.
1. Български
2. Чуждестранен


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Економистъ
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Утринна поща
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
Съответствия за:  Тошев, Динко
Резултати 10 - 17 от 17.стр.    Previous Page   2  
Serial's cover page Принос за изучаване индустриал ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Проблеми на индустриалната пол ...     
Економистъ [списание]
бр. 4, 01/10/1942
Serial's cover page Сказката на ф-н д-р Д. Тошев     
Утринна поща [вестник]
бр. 62, 16/12/1940
Serial's cover page Стопански книгопис     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1936
Serial's cover page Теоретически бележки върху инф ...     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1941
Serial's cover page Трайни и временни причини за с ...     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1942
Serial's cover page `Методика на индустриалната ст ...     
Економистъ [списание]
бр. 1=2, 01/01/1942
Serial's cover page `Принос за изучаване индустриа ...     
Економистъ [списание]
бр. 4, 01/10/1941
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library