Start Over


Великото народно събрание.
Първият указ за демобилизацията на армията.
Главнокомандующия уволнен.
Разменени поздравителни телеграми.
Решения на УС на дружество `Варненски кореняк`.
Организационни срещи.
Среща между членовете лозари.
Разменени телеграми по случай рождения ден на Н. В. Царя.
Заседание на Г. У. Т. в пълния му състав.
Среща с министъра на войната.
Плувният басейн в Перник е завършен.
Участие на легиона при БНМС - Варна при ловене на кръста на Богоявление.
Представяне на филма `Сражението` в Пловдив.
Ново управително тяло на Русенския клон.
Общо годишно събрание на клона в Ямбол.
Морски бал във Военния клуб в Пловдив.
Починал е член на Ямболския клон на БНМС.
Снимка на спортния легион при ловечката гимназия през 1936 г.
Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.
Разменени телеграми между Н. В. Царя и председателя на Морски Сговор - Варна.
Резолюции взети в VIII редовен събор на Б. Н. М. С. в София от 11. до 14. X. 1931 год.
Височайши гости на посещение в Морския музей.
БНМС и нуждата от параходи за Българското търговско параходно дружество.
Заседание на Управителния съвет на БНМС относно организацията на водния спорт в страната.
Резултати от годишните състезания по воден спорт между легионите на БНМС.
Лятната морска колония на В. Търновския клон във Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Българска младеж
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Вестник инвалид
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Искрица
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1098 год.
Съответствия за:  Борис III, цар
Резултати 100 - 108 от 593.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next Page  Last Page
Serial's cover page Знамето на Съюза на Българскит ...     
Морски ратник [списание]
бр. 34=35, 10/07/1927
Serial's cover page Из България     
Добруджа [вестник]
бр. 195, 09/10/1918
Serial's cover page Из дружествения живот     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 7, 01/11/1929
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1937
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1932
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1941


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library