Start Over


Законопроект за участие на кооперативните сдружения в търговете и държавните доставки.
Началникът на индустриалния отдел при Варненската търговско-индустриална камара Б. Сакъзов е заминал за Габрово.
Чехословашката тютюнева режия.
Закупуване на нови земледелски машини.
Търговският договор между Турция и България.
Редакционни.,Из пристанището.
Стопански вести.
Из постоянната комисия.
Из общината.
Медицински.,Из стоковата борса.
Театър, събрания, сказки.
Българска Народна Банка.
Конгреса на Стамболовистите.
Констанца Кирова е потвърдила гостуването си във Варна.
Из постоянната комисия.
Из митрополията.
Съдебни.,Стопански вести.
Из стоковата борса.
Театър, събрания, сказки.
Градоначалството.,Журналистически.,Разни.
Стопански вести.
Театър, сказки и събрания.
Книжнина
Из инспекцията по труда.
Из общината.
Данъчни.,Разни.,Из стоковата борса.
Из пощата.
Театри, сказки и събрания.
[Валутни курсове].
[Варненското дружество на журналистите ще издаде своя `Вестник на вестниците`].
Неиздължилите се абонати на `Време`.
Зарегистриране фирмите.
Бюфета на морската градина.
Завърнаха се от турне артистите от злободневния театър.
[Сметните коли].
Продавачите на грозде.
Артистката г-жа Е. Шиварова за последенпът ще участва на варненската сцена.
В Летния театър `Кино Лада` се представя `Содом и Гомора`.
Въздушни съобщения.
Официалния седмичен бюлетин на Цариградската ни легация.
Насрочено дело се отлага.
Уволнен е заведующ домакинските команди в 16-а Варнен. Джандарм. Дружина.
В града ни е конституирано Дружество на Журналистите.
Кошничарския курс устройва екскурзия до Цариград.
Назначен е г. Б. Сакъзов за инспектор на Варн. Т.-Индустриална Камара.
Избрани са представители на радикалната партия в окол. бюро на `Д. Сговор`.
Назначените лектори при Ср. Т. У-ще.
По случай патронния празник на д-вото на запасното офицерство ще се отслужи панахида.
Дал си е оставката лектора при В. Т. У-ще г. Д-р Карамихайлов.
Писмените изпити при В. Т. У-ще са насрочени.
Излезе от печат сп. `Модерно Изкуство`.
Морския Народен Сговор устройва за членовете си екскурзия.
В Провадийска околия са запазени много периметри за каменна сол.
В театър `К. Ранков` младежкото македонско д-во `Бр. Миладинови` представи пиеса.
Получи се в редакцията.
Жилищната комисия е раздавала квартири без да уведоми законните пълномощници.
Кино `Лада`.
Варн. Оперо-оперетен театър.
Кмета на града г. Христо Кр. Мирски е дал отчет в Сес севмес за дейността на тричленната комисия.
Тричленната комисия издава постановление.
Общинския театър ще представи във Варна пиесата `Маскарад`.
Младежката група при Обединената народно-прогресивна партия свиква събрание.
Продажбата на храните от житната борса става вече с търг.
На 15 т. м. се откри чирашки курс при Варненската търговско-индустриална камара.
На 4 ноември т. г. в София се свиква на заседание националния съвет на Македонската емиграционна организация.
Оперно-оперетния театър в града ни ще представи за втори път операта `Камен и Цена`.
Борса.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Бъднина
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Народна воля
 Поле
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Сакъзов, Борис Иванов
Резултати 109 - 117 от 126.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15  
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 3, 17/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 4, 29/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 7, 02/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 52, 18/01/1926
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 61, 27/01/1926
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 97, 16/05/1926
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 56, 15/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 81, 18/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Сила [вестник]
бр. 5, 18/10/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library