Start Over


Производството на картофите в Европа.
Производството на виното в по главните винарски страни, през 1898 година.
Износ.,Филоксерата в Сливен.
Пероноспората (Маната).
Сушата.,Наставления на Министерството на Земледелието и Търговията.
Ульката.,Десятъка в натура.
Люцерната.,Може ли и кога да се повръща купен добитък?
1 Декемврий 1878 г. Председател: Величко Христов.
22 ноемврий 1879 г. Председател кмет: Янко Славчев.
23 май 1881 г. Председател кмет: М. Колони.
4 януарий 1882 г. Председател кмет: М. Колони.
22 март 1883 г. Председател кмет: М. Колони.
7 май 1884 г. Председател кмет: М. Колони.
20 май 1885 г. Председател кмет Хар. Ангелов.
30 януарий 1889 г. Председател кмет: Хар. Ангелов
10 май 1888 Председател кмет: Кр. Мирски.
16 октомврий 1890 г. Председател кмет: М. Колони.
10 януарий 1893 г. Председател кмет: Руси Матеев.
6 октомврий 1893 г. Предс. на съвета кмет: Руси Матеев.
18 юлий 1894 г. Предс. кмет: Коста Ранков
16 юни 1895 г. Предс. на съв. кмет: Ян. Славчев.
27 септемврий 1896 г. Предс. на съв. кмет: Ж. Ив. Жеков.
8 юни 1899 г. Предс. кмет: Коста Ранков.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добружа
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Известник
 Културен преглед
 Народна самозащита
 Нова България
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1932 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Ранков, Коста
Резултати 136 - 144 от 262.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Разни     
Сеяч [списание]
бр. 20=21=22, 10/05/1899
Serial's cover page Резолюция на другарската среща ...     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 33, 30/09/1902
Serial's cover page Резултат от изборите на 21-й т ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 24/05/1895
Serial's cover page Резултатът от общинските избор ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 7, 18/02/1912
Serial's cover page Руската експедиция     
Търговски фар [вестник]
бр. 330, 31/01/1912
Serial's cover page Сблъскванието на работниците с ...     
Народна самозащита [вестник]
бр. 4, 15/02/1895
Serial's cover page Собствениците в Варна при кмет ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5527, 13/01/1936
Serial's cover page Списък на лицата обложени с да ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 10/05/1900
Serial's cover page Списък на общинските съветници ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 199, 09/03/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library