Start Over


Предстоящо издание на книгата `Отбраната на Черноморския бряг на България` от П. Дървингов.
Управителният съвет на Резовския клон на Б. Н. М. Сговор.
Избран е нов председател на Б. Н. М. Сговор в Анхиало.
Вечеринка в Ямбол.
Общи годишни събрания на Софийския, Пловдивския и Варненски клонове на Б. Н. М. Сговор.
Диапозитиви на Българското черноморско крайбрежие.
Основано е младежко спортно туристическо дружество `Кораб` във Варна.
Правилник за морските и речни спортни легиони.
Финансова помощ от Министерството на Народното Просвещение за сп. `Морски Сговор`.
Откупка от Морски музей на три картини от Хр. Каварналиев.
Конференция по случай откриването на Черноморски Научен Институт
Б. Н. М. Сговор отпечатва календари за 1925 година, илюстрирани от художника Ал. Мутафов.
Редовни годишни събрания на Софийския и Шуменски клонове на Б. Н. М. Сговор.
Постъпки пред Просветното министерство за въвеждане на предмет `Морезнание` в средните училища.
Годишни събрания на Б. Н. М. Сговор в Русе, Видин, Пловдив и Варна.
Сливане на Варненския клон на Б. Н. М. Сговор и Морския Спортен Легион.
Становище на Б. Н. М. Сговор по въпросите за заселване на крайбрежието и настаняване на бежанците.
Книжна агитация за дейността на дружество `Български Народен Морски Сговор` чрез позиви сред гражданството.
Беседа и книга за епохата на Филип Македонски.
Екскурзии до Цариград.
За заселването и оздравяването на черноморското крайбрежие.
За административните устройства и принадлежността на селищата по черноморския бряг.
1. Гребно състезание по Дунав.
2. Екскурзия до Гюргево с катер.
3. Екскурзия от Стара Загора до Русе и Гюргево.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Рибарство и отраслите му
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Славянов, Георги
Резултати 136 - 144 от 164.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19  
Serial's cover page Съобщение N 6     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925
Serial's cover page Съобщение N 7     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925
Serial's cover page Съобщение N 8     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925
Serial's cover page Съобщение № 1     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1924
Serial's cover page Съобщение № 1     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1924
Serial's cover page Съобщение № 2     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1924
Serial's cover page Съобщение № 2     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1924
Serial's cover page Съобщение № 3     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1924
Serial's cover page Съобщение № 4     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library