Start Over


По търговския договор с Турция.
Новата тарифа между БДЖ и Българското Параходно Дружество.
По чехската изложба.
По изложбата в Турино.
Линията Царева ливада - Габрово.
Българските държавни железници в Бернската конвенция.
Превозване на колети с Ориент експреса.
По тарифирането на риба, яйца и желъд.
Обръщаме вниманието върху фирмата на Братя Стойкови от с. Караново.
Подновен е управляващия персонал на Варненския клон на Банка Юда Б. Израил.
Ромънската тютюнева режия.
По вноса на гроздето.
По сръбско-българското икономическо сближение.
Износ на храни.
Фирми в несъстоятелност.
Намаление на манипулационното право.
Намаление цените и абонаментите на телефоните.
Телеграфо-пощенско здание във Варна.
Телефона Варна-Бургас.
Класна лотария.
Конгреса на содо-лимонадените фабриканти.
Нещо по настоящата криза.
Земледелческо Акционерно Д-во `Прогрес`.
Третия Всеславянски пчеларски конгрес.
Нов хотел в Плевен.
Популярна банка в Сливен.
Продават се картофи.
Нов магазин в София.
Фабриката за ютени изделия `Кирил`.
Соломон Оскар от София.
Г-н Яко Аврамов, столичен търговец комисионер.
Отпътуването на сръбските гости.
`Панега`, циментова фабрика при Луковит.
Унгарския в. `Маджарорсак`.
Копринената фабрика `Български Лев` на г. Чекова & C-ie.
Долу закона за маркиране златните и сребърните вещи.
Книжнина.
Поръчан е шестия параход за Българското Търговско Параходно Д-во в корабостроителницата на `Братия Орландо` в Италия.
Френско-руска банка в София.
Нов хотел в Балчик.
От ненавист към личностите убиват предприятията.
Здания на телеграфопощенски станции във Варна и Русе.
Банковата агентура в Добрич.
Търговско-Акционерно Д-ство `Доверие` в Балчик.
Фирмата `Атанас Дончев и Син` в Горна Оряховица.
За каботажната служба.
Мелничарско съвещание в София.
Починал герой от Плевен.
Неверни или тенденциозни съобщения.
Баланса на дружество `Зора`.
Съдбата на закона за данъка върху приходите.
Получени в редакцията книжа от `Всемирна библиотека`.
Около шконтирането на полиците.
Предприемчиви балчишки и каварненски граждани уредиха редовно автомобилно съобщение Варна - Балчик - Каварана.
По повдигането на скотовъдството.
За бургаските блата.
Индустриални.,За продуктите с примес от серен двуокис.
Водното отделение.
Изменение на локалната тарифа.
Мелничарите при министър Франгя.
По търговските ни договори с Австро-Унгария.
Законопроект за водите.
Безмитен внос на масла.
По вноса на прежди.
Внос на серен двуокис.
Затварянето на Дарданелите и българското правителство.
За българските параходи.
Дарданелските проливи.
Поради празника на труда.
Два трена за Русе.
Посрещането на Парижките гости в г. Варна.
Наводнение в Сомовит.
Министър Франгя във Варна.
Търговците протестират.
Искане на бургаските житари.
Променено е името на новоотворения в Габрово хотел `Балкан` на хотел `Бристол`.
Д-во `България`.
Азбестовите неизгореваеми къщи.
Конгреса на Б. Ц. Кооперативна Банка.
Откриване безжичния телеграф.
Износа на мулета.
Повръщането на депозит в митниците.
Петролните резервоари.
За контрабандните митнишки дела.
Сведения за непокритите имоти.
Ипотекарния кредит на земледелците.
Издаден втори екземпляр от индустриалното свидетелство.
Безмитен внос на местни киселини за сапуни.
Скръбна вест.
За кумановската линия.
За ревизиите на акцизните началници.
Банкова агентура при гара Левски.
Застраховката против градушка.
По тарифирането на цимент и хидравлическа вар от фабриките `Панега` и `Лев`.
По превозът и таксуването на градобойни ракети.
Софийска лотария.
Полагане основния камък за паметника на Отец Паисия.
Приходите на бюджета.
Българския държавен 6% заем.
Новите фарове.
Улеснения за превоза на местната минерална вода.
По разширение на бургаското пристанище.
Земледелчески застраховки.
М-р Франгя по борущенската линия.
Чековата служба на Българската народна банка.
Касиран избор в Русе.
Проучването на новите линии.
Конверсия или нов държавен заем.
Класната лотария.
Фалшиви български еднолевови монети.
Новата гара и новото кейово здание.
Работите по електрическото осветление.
Продава се мелница.
Празните стифови места.
Варненското пристанище.
Енергичните постъпки на житарите.
Един голям процес в Бургас.
Нуждата от телефони по всичките гари.
Д-во `Тракия` - Чирпан.
`Телеграфо-Пощенски и Телефонен Преглед`.
Летните посеви компроментирани.
Общо земеделие.
Един апел към м-р Франгя.
Променена фирма.
Неверни слухове.
Как разнасят новините.
Движение на параходите във Варненското пристанище.
Комюнике на житарите.
Дъждове в Северна България.
Железопътната политика на сегашния министър.
Турция пречи на търговията.
Изменение в тарифа.
Софийски общински вестник.
За пътните абонаментни карти.
Историята на конезавода `Клементина` в Плевен.
Индустриална анкета.
Нова банка в Разград.
Преобразувано дружество.
Защо Сърбия спира износа на храни.
Транзит на яйца.
Учебна детска работилница.
За новите вагони.
За професионални училища.
Превозване ловджийските кучета.
Чиновнишки промени.
Курса на държавното копринарско училище във Враца.
Афишажната служба в столицата.
Защо са скъпи железопътните абонаментни карти.
Социално законодателство.
Цените на хляба в София.
Пострадали от градушка.
Облагането с пътна повинност.
Телефони в селските общини.
Покана към търговско индустриалните фирми.
Книжнина.,Още един успех на автомобила `Форд`.
Безмитен внос на екзотична гума.
За селските падари.
Професионални курсове.
Храна за Босилеградско.
Нисше търговско училище.
Текстилното училище в Сливен.
Променена фирма.
Заразени от холера.
Открита подписка за акции в българско-чехското акционерно д-во за захарна индустрия при гара Горна Оряховица.
Състоянието на посевите и пр.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Известник
 Народна сила
 Светкавица
 Свободен глас
 Търговски фар
Data Tag
  1917 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
Съответствия за:  Франгя, Антон
Резултати 19 - 27 от 28.стр.    First Page  Previous Page   3   4  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 283, 21/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 286, 28/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 322, 15/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 347, 01/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 370, 17/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 380, 10/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 414, 13/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 441, 04/09/1912
Serial's cover page Явна несправедливост     
Свободен глас [newspaper]
бр. 26, 08/08/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library