Start Over


Произход и съдържание на турските търговски договори от 1861 и 1862 г. и постановленията на Берлинския договор по тяхното задължително прилагане в княжество България.
Характеристика на митнополитическите отношения между княжеството и Турция от Освобождението до Съединението (1878-1885 год.).
Развитие на търговските отношения между Източна Румелия и княжеството.
Съединението и промените, които предизвика то в търговската ни политика спрямо Турция. Отношенията на Великите сили към тях.Как и защо Турция санкционира акта на Съединението. Споразумението от 15.IV.1888 год.
Аналитичен преглед на търговията между княжеството и Турция от 1886 до 1895 год.
Изтичане сроковете на старите турски търговски договори. Търговското ни съглашение с Турция от 1897 год., неговото влияние върху развитието на взаимната търговия на двете страни.
Необходимост от уреголиране и стабилизиране на търговските ни отношения с Турция. Търговското съглашение от 20 ноемврий 1900 год.; неговото съдържание, характер и приложение.
Преценка на резултатите от прилагането на търговското съглашение от 1900 год.
Причини за настъпилата промяна в режима на търговските ни отношения с Турция. Търговското съглашение с същата от 2 януарий 1907 година. Новите митнически условия, които създаваше то за развитието на взаимната ни търговия с Турция.
Политически причини, които прекратиха действието на търговското съглашение от 1906 г. и преобразиха характера на търговските ни отношения с Турция.
Нов търговски договор от 6 февруарий 1911 г. Турско-българската война и нейното неблагоприятно влияние върху взаимната ни търговия с Турция.
Световната война (1914-1918 год.) и ограниченията, които наложи тя върху международната ни търговия и частно върху търговията ни с Турция.
Какви промени в стопанско и политическо отношение донесе приключването на европ. война за България и Турция и как те се отразиха върху тяхната взаимна търговия. Търговският договор от 12 февруарий 1928 год. неговият характер, съдържание и значение.
Договорът за търговия и мореплаване между България и Турция от 27 май 1930 год. Неговите постановления и резултатите от прилагането му.
Причините, които наложиха сключването на търговското съглашение от 21 декемврий 1933 год. Какви изменения и допълнения се направиха с него на търговския договор от 1930 год.
Заключение.,Съдържание.,Литература.,Contribution to the Study of the History of Commerce and Commercial Policy between Turkey and Bulgaria from the time of Bulgaria`s Liberation up to date.
Общо годишно събрание на Студентското дружество.
Общо студентско събрание.
Реферати, сказки и беседи.
Протестното събрание по повод всенародния български митинг.
Студентският стол.
Участие на студентското дружество в предстоящият протестен митинг.
Телеграма до министър-председателя.
Дружеството е предприело издаването на учебник по `Обща теория на счетоводството`.
Настоятелството на дружеството.
Из Б.Н.С.С.
Първата танцова забава на дружеството.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Економистъ
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Последни новини
 Прелом
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1929 год.
Съответствия за:  Стоянов, Константин Хр.
Резултати 19 - 27 от 33.стр.    First Page  Previous Page   3   4  
Serial's cover page Пред изпит     
Студентска дума [списание]
бр. 1=2, 26/11/1929
Serial's cover page Преподавателският персонал на ...     
Академически вести [вестник]
бр. 5, 01/12/1935
Serial's cover page Преподавателският персонал на ...     
Академически вести [вестник]
бр. 9=10, 01/11/1936
Serial's cover page Принос към изучаване историята ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1935
Serial's cover page Репарациите     
Студентска дума [списание]
бр. 1=2, 26/11/1929
Serial's cover page Световната търговия и участиет ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 6=7, 01/06/1937
Serial's cover page Стопанският семинар на Висшето ...     
Академически вести [вестник]
бр. 9=10, 01/11/1936
Serial's cover page Студентски вести     
Студентска дума [списание]
бр. 1=2, 26/11/1929
Serial's cover page Тенденции в развитието на межд ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 01/04/1938


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library