Start Over


Дебати по изложението на варненски окръжен лекар за санитарното състояние в окръга и медицинския персонал.
Доклад на инспектора по маларията.
Доклад на Варненска окръжна инспекция по труда.
Бюджетопроект за 1928/1929 г.
Доклад на Архитектурното бюро за кооперативен строеж на народни училища.
Доклад на Варненски окръжен инженер за състоянието на пътищата в окръга.
Доклад на секционния инженер по водите.
Приемане на резолюция за конференция на окръжните постоянни комисии в България.
Избор на комисия за проучване устава на Съюза на окръжните съвети в България.
Доклад за дейността на окръжното кооперативно планоснемачно бюро.
Доклад за дейността на окръжното кооперативно водоснабдително бюро.
Процесът за окръжното стопанство `Св. Константин`.
Приемане на първо четене бюджета на окръга за 1928/1929 г.
Дебати за глобите, събирани от окръжните проверители.
Избор на комисия, която да проучи законопроекта за народното здраве.
Дейността на Варненската противобясна станция.
За границите на окръжното стопанство `Св. Константин`.
Конференцията на постоянните комисии в България.
Състоянието на приходите и разходите в окръга.
Отчет на пътната комисия за държавните и общински пътища.
Отпускане помощ за Юнашкото дружество.
За зимното земеделско училище към манастира `Св. Константин`.
За членството на Варненски окръжен съвет в Съюза на окръжните съвети в България.
Доклад за дейността на районната горска инспекция.
Дебати по проектобюджетите на окръжните кооперативни бюра за 1928/1929 г.
Трето четене на бюджета за строеж на ветеринарни лечебници.
Резолюция на законопроект за народното здраве.
Избор на комисия за изработване генералния план на окръжно стопанство `Св. Константин`.
Доклад на окръжната училищна инспекция.
Дебати за преименуване на села във Варненски окръг.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Известник
 Киноек
 Народна сила
 Светкавица
 Свободен глас
 Славянин
Data Tag
  1935 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1916 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Ралчев, Димитър
Резултати 28 - 36 от 49.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6  
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 19/04/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 3, 24/04/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 30/04/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6, 11/05/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 09/06/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 15, 16/07/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 07/08/1928
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 18/08/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library