Start Over


Осми редовен събор на Б. Н. М. С. в София.
Военният министър на посещение във Варна.
Изложение пред министъра на земеделието и държавните имоти за схващанията на Б. Н. М. С. относно държавната политика за българския риболов.
Разменени телеграми между Н. В. Царя и председателя на Морски Сговор - Варна.
Резолюции взети в VIII редовен събор на Б. Н. М. С. в София от 11. до 14. X. 1931 год.
БНМС за предстоящите промени в службата по корабоплаването и пристанищата.
Втората морска изложба в София.
Изкуствени рибни развъдници в Пловдив.
Нови управителни съвети на БНМС в няколко български градове.
Дейността на клоновете в страната.
Въпросът за Рибарското училище.
IV-ят редовен конгрес на Съюза на българските рибари.
Ученически конкурс за написване на съчинение на морска тематика.
БНМС се признава за върховна организация по водни спортове в страната.
Поощрение на гребните спортове.
Окръжно на Министерството на железниците и пристанищата относно нови пътнически тарифи за групови намаления.
Поздравителни телеграми.
Екскурзии до Цариград през летния сезон.
Морски състезания в Несебър.
За смъртта на Иванка Лазарова - член на управителния съвет на БНМС, Софийски клон.
Разменени телеграми между БНМС и Техни Величества.
Строеж на плувни басейни в Лом и Габрово.
Посещения на главния секретар на БНМС в различни клонове на страната.
Резолюциите на X редовен събор на БНМС са представени пред министъра на народната просвета.
Приемане на България за член на ФИНА (Международна федерация по плуване).
Делегация на БНМС на посещение при министрите на железниците и правосъдието.
Поздравителен адрес до директора на железниците по случай 25 годишната му служба.
Утвърдени управителни тела на БНМС в различни градове на страната.
Ямболската община отпуска място за строеж на басейн.
Детско музикално утро в Габровския клон.
Сказка на тема `Плуването като източник на здраве, сила и красота` в Сливен.
Общо годишно събрание на БНМС във Велико Търново.
Решение N 367/15. 02. 1934 г. на Варненски окръжен съд за вписване в книгата за юридическите лица Български Народен Морски Сговор със седалище гр. Варна.
На 8 декември училище `Св. Климент` отпразнува патронния си празник.
На 27 ноември училище `Ст. Караджа` беше посетено от група германски учители и председателя на германските учители.
Ученическите дружества при училище `Цар Симеон` във Варна развиват похвална дейност.
На 4 декември Християнското дружество изнесе добре подготвено утро.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Економически преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Педагогическа практика
 Природен лекар
 Рибарство и отраслите му
 Снопче
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1915 год.
  1914 год.
Съответствия за:  Консулов, Стефан Г.
Резултати 28 - 36 от 77.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1932
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1933
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1933
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1933
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1934
Serial's cover page Из живота на училищата     
Снопче [вестник]
бр. 2, 01/01/1940
Serial's cover page Из поздравителните телеграми н ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library