Start Over


Решение N 237 за данъка върху влогове и капитали.
Решение N 238 приходите на общината да се събират по стопански начин.
Решение N 1 за периодичността на сесиите на общинския съвет.
Решение N 2 за ремонт на зала `Съединенние`.
Решение N 3 за закупуване на гориво за електроцентралата.
Решение N 4 за протест птоив действията на варненското окръжие спрямо стачкуващите железничари.
Решение N 5 за раздаване на социални помощи.
Решение N 6 за избиране на комисия по изборните списъци.
Решение N 7 за възнаграждение на работниците секачи.
Решение N 8 за възнаграждение на часовникаря Отон Иванов.
Решение N 9 за избор на тричленна комисия.
Решение N 10 за членове на градска реквизационна комисия.
Решение N 11 за избор на Радослав Крайчев за делегат в Варненския Околийски Районен Комитет.
Решение N 12 за реквизиционните комисии.
Решение N 13 за одобрение на кметска заповед N 35.
Решение N 14 за предстоящите окръжни избори.
Решение N 15 за одобрение на допълнителен изборен списък.
Решение N 16 за увеличаване на бюджета.
Решение N 17 за комисия по поемните условия.
Решение N 18 за увеличаване на бюджета.
Решение N 19 за отпускане на дърва за огрев на училищното настоятелство.
Решение N 20 за отпускане на помощ за пострадал работник.
Решение N 21 за съставяне на комисия, която да упражнява контрол над общинските имоти.
Решение N 22 по уволненения на общински служители.
Решение N 23 за възнаграждение на граждани участващи в общински комисии.
Решение N 24 за изплащане на възнаграждения.
Решение N 25 за назначаване на комисия по спорен въпрос с преприемача Никола Станков.
Решение N 26 за назначаване на комисия по въпроса за наема на летния общински театър.
Решение N 27 за отпускане на допълнителни средства към бюджета.
Решение N 28 за спорен въпрос за наем на общинска земя.
Решение N 29 за местата за гласуване на окръжните избори.
Решение N 30 за отпускане на средства за униформи за общински служители и пожарникари.
Решение N 31 за закупуване на коне за нуждите на общината.
Решение N 32 за командироване на Георги Парушев в София с цел получаване на ваксина против вариола.
Решение N 33 за отпускане на средства за ремонт на чистителните машини.
Решение N 34 за отпускане на помощ на болен общински служител.
Дискусии по бюджета.
Решение N 35 за продажба на общински животни.
Решение N 36 за униформа на пожарникарите.
Решение N 37 за застраховане на фонда на общинската библиотека.
Решение N 38 за отпускане на средства за ремонт на машина в общинската кланица.
Решение N 39 за примане на Правилник за службата по превозването на дърва от общинските сечища.
Публикувано като притурка на Варненски общински вестник под заглавие: Кратък преглед на едногодишната стопанска, финансова, социална и културна дейност на Варненския комунистически общински съвет. - 29. декемврий 919 г. - 22. февруарий 921 г.
Пощенските такси за затворените писма.
Имена на улиците в града.
Партийна обиколка по селата от демократите.
Циркулацията на влаковете възстановена.
Дезинфекционната станция.
Затворници работят по корекцията на `Франга дере`.
Раждания и умирания във Варна за м. август.
Карантинно наблюдение на пристигащите параходи.
Търговците на запалителни вещества.
Редовна сесия на Общинския съвет.
Трудовият комитет при общината.
Жилищният съд.
Б. Н. Банка за 6 септ.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджанско слово
 Добружа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Морско ехо
 Народна сила
 Нова България
 Обнова
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1933 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1892 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Мирски, Никола Кр.
Резултати 37 - 45 от 62.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7  
Serial's cover page Протокол N 37     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 28/05/1920
Serial's cover page Резултат от тримесечната финан ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 42, 26/02/1921
Serial's cover page Секретните стаички и избирател ...     
Народна сила [вестник]
бр. 33, 28/05/1911
Serial's cover page Смъртното наказание     
Народна сила [вестник]
бр. 19, 12/02/1911
Serial's cover page Събрание в Сес Севмес     
Сила [вестник]
бр. 4, 17/10/1923
Serial's cover page Устройството на Женевския кант ...     
Известник [вестник]
бр. 25, 18/11/1907
Serial's cover page Устройството на Швейцарската к ...     
Известник [вестник]
бр. 27, 02/12/1907
Serial's cover page Хората от `Новата България`...     
Добружа [вестник]
бр. 4, 14/11/1887
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 35, 08/09/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library