Start Over


Окончателно разпределение на мандатите.
Окончателна листа за Варненска градска околия.
Край на контрапреврата в Гърция.
Революцията в Германия.
Обща стачка в Германия.
Решение N 82 за назначаване на комисия за проучване на заявление на `Баркхаузен &` за довършване на общинския театър в състав: Б. Басанов, Дабко Дабков, И. х. Стоянов, Ст. Савов, Я. Мустаков, Ст. Попов.
Публикувано като притурка на Варненски общински вестник под заглавие: Кратък преглед на едногодишната стопанска, финансова, социална и културна дейност на Варненския комунистически общински съвет. - 29. декемврий 919 г. - 22. февруарий 921 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Свободен глас
 Сила
 Търговско огледало
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
Съответствия за:  Попов, Стефан Венедикт
Резултати 37 - 45 от 68.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8  
Serial's cover page Общограждански блок     
Черно море [вестник]
бр. 12, 14/04/1929
Serial's cover page Общогражданския блок пред варн ...     
Черно море [вестник]
бр. 13, 16/04/1929
Serial's cover page Политически събрания на Народн ...     
Варна [вестник]
бр. 32, 14/06/1931
Serial's cover page Последен час     
Сила [вестник]
бр. 17, 29/10/1923
Serial's cover page Протокол N 12     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 115, 04/10/1924
Serial's cover page Разтурването на Варненския общ ...     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 56, 12/04/1929
Serial's cover page Разширението на бюфета при мор ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 239=240, 06/01/1931
Serial's cover page Резултат от тримесечната финан ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 42, 26/02/1921
Serial's cover page Резултатите от общинските избо ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 197, 23/02/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library