Start Over


За работното време на заведенията.
За Правилника за публичните файтони.
За продажбата на плодове.
За цената на хляба.
Забрана за продажба на дини и пъпеши.
За цената на хляба.
За движение каруци по улиците.
За места за разтоварване на товари.
За изхвърлянето на отпадъци.
За озеленяването на частните домове.
За санитарни изисквания към търговците на мляко.
За пренасяне на отпадъци.
За отглеждането на домашни животни в рамките на града.
За затваряне на забавачниците в града поради епидемия от скарлатина.
За разхождането на домашни любимци и късането на цветя в градските градини.
Забрана за подажба на сладолед.
За мерки за ограничаване на епидемията от морбили и скарлатина.
Санитарни изисквания към кланиците.
За цените на хляба.
Разрешава се продажбата на лимонада и сладолед.
За изоставените обработваеми земи.
За изхвърлянето на отпадъци.
За използване на питвейна вода за строителни нужди и поене на добитук.
За облагородяване на имоти до пътища.
За къпането в морските бани и извън тях.
За санитарните изсквания към търговците на месо.
Санкции за незаконно строителство.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Здравие
 Медицинско списание
 Народна просвета
 Светкавица
 Свободен гражданин
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1912 год.
  1902 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Колони, Михаил
Резултати 46 - 54 от 103.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12  
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 12/07/1892
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 01/09/1892
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 20/03/1894
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 10/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 18/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 16, 29/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 07/06/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 20/06/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21=22, 24/07/1891


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library