Start Over


Честване на Никулден в клоновете на БНМС в страната.
Срещи на делегация от членове на БНМС с български министри.
Заседание на управителното тяло на БНМС с цел набелязване бъдещи проекти.
Ловене на кръста на Богоявление във Варна.
Сбирка на делегати от клоновете на БНМС по повод организиране на плувния спорт в страната.
Увеличаване акциза върху газьола и последвствията за корабоплаването.
Беседа на Ал. Манолов пред варненското женско дружество `Любов към Родината`.
Беседа на Г. Панчев в пансиона за сираците от войната във Варна.
Разменени телеграми по случай рождения ден на Н. В. Царя.
Заседание на Г. У. Т. в пълния му състав.
Среща с министъра на войната.
Плувният басейн в Перник е завършен.
Участие на легиона при БНМС - Варна при ловене на кръста на Богоявление.
Представяне на филма `Сражението` в Пловдив.
Ново управително тяло на Русенския клон.
Общо годишно събрание на клона в Ямбол.
Морски бал във Военния клуб в Пловдив.
Починал е член на Ямболския клон на БНМС.
Снимка на спортния легион при ловечката гимназия през 1936 г.
Окръжно N 214, точка 8 относно значението на морето за стопанската, икономическа и политическа мощ на държавата.
Началникът на варненския гарнизон назначава нови съветници в управителното тяло на БНМС.
Дейността на БНМС в различни градове на страната.
Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.
Осми редовен събор на Б. Н. М. С. в София.
Военният министър на посещение във Варна.
Изложение пред министъра на земеделието и държавните имоти за схващанията на Б. Н. М. С. относно държавната политика за българския риболов.
Разменени телеграми между Н. В. Царя и председателя на Морски Сговор - Варна.
Резолюции взети в VIII редовен събор на Б. Н. М. С. в София от 11. до 14. X. 1931 год.
Поздравителна телеграма от председателя на БНМС до Н. В. Царица Йоанна по случай именния и ден.
Списък на членовете на Главното управително тяло на БНМС, избрани на VIII редовен събор.
Сказки от Отто Мюлер Нойдорф, кореспондент на германски вестници.
Изпратени са резолюции на VIII редовен събор на БНМС до военния министър и министъра на железниците.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Завой
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Последен час
 Северна поща
 Сила
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
Съответствия за:  Стоянов, Петър
Резултати 55 - 63 от 259.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из Окръжно № 226     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1924
Serial's cover page Из Окръжно № 606     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1924
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1937
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1937
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library