Start Over


1 Декемврий 1878 г. Председател: Величко Христов.
22 ноемврий 1879 г. Председател кмет: Янко Славчев.
23 май 1881 г. Председател кмет: М. Колони.
4 януарий 1882 г. Председател кмет: М. Колони.
22 март 1883 г. Председател кмет: М. Колони.
7 май 1884 г. Председател кмет: М. Колони.
20 май 1885 г. Председател кмет Хар. Ангелов.
30 януарий 1889 г. Председател кмет: Хар. Ангелов
10 май 1888 Председател кмет: Кр. Мирски.
16 октомврий 1890 г. Председател кмет: М. Колони.
10 януарий 1893 г. Председател кмет: Руси Матеев.
6 октомврий 1893 г. Предс. на съвета кмет: Руси Матеев.
18 юлий 1894 г. Предс. кмет: Коста Ранков
16 юни 1895 г. Предс. на съв. кмет: Ян. Славчев.
27 септемврий 1896 г. Предс. на съв. кмет: Ж. Ив. Жеков.
8 юни 1899 г. Предс. кмет: Коста Ранков.
Липса на възпитание.
Надничарство.,Научаваме се... мострен панаир във Варна.
Курорт.,В неделя... събрание на дружество `Варненски кореняк`.
Несправедливост.,Изложба на българската книга.
Градинката.,Прекалено.
Обръщаме вниманието на г-н Окръжния инженер.
Налага се.
Научаваме се, че г. Кметът разпоредил... турските надписи преведени.
Осъдително.
Почина професор Иречек.
Царски отговор.
Освобождението на с. Бейдаут.
Тулчанци към своите освободители.
Мачинци за своето освобождение.
Лошото положение на отвлечените добруджанци.
Подписка за събиране на помощи за първоначалното училище в с. Хърсово.
Благодарност.,Лични.,Вечеринка в Карали (Добришко).
За фонда `Добруджа`.
Курсове по български език за възрастни в Кюстенджа.
Щедър дарител.
Кинематографическо представление за бедните.
Фонд за издигане паметник на генерал-лейтенант Колев.
Приходът от детското забавление в Бабадаг.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелски глас
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
Data Tag
  1938 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Ноев, Георги
Резултати 73 - 81 от 144.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Списък на общинските съветници ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 199, 09/03/1929
Serial's cover page Такса     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 01/05/1893
Serial's cover page Тарифа стойността на дървений ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 39=40, 10/11/1897
Serial's cover page Телеграма     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 494, 31/05/1918
Serial's cover page Телеграми     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 562, 11/10/1918
Serial's cover page Углавно дело № 1184 / 1927     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 11, 01/03/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 3, 01/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 83, 16/01/1918
Serial's cover page Хроника     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 289, 29/08/1917


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library