Start Over


Халите в II участък на търга са получили дюгени.
Халите на пазарен площад.
Хали в IV участък.
Халите в V участък.
Баланс на 31 декември 1913 г.
Сметка за загуби и печалби на 31 декември 1913 г.
Доклад от проверката на дружествените сметки за 1913 г.
Баланс за 31-ий декмври 1914 г.
Сметка за загуби и печалби на 31 декемврий 1914 г.
Доклад на проверителния съвет при Българското акционерно дружество `Дружба`.
Редакцията честити Великите Христови празници на читателите.
Варненската търговско-индустриална камара открива железарски курс.
Министър Людсканов във Варна.
Нов окръжен управител.
Нов градски началник.
Варненският околийски началник.
Събрание на Провадийско акционерно дружество `Добрина`.
Събрание по случай празника на българския учителски съюз.
Съдебно дело срещу редакцията на в. `Свободен Глас` за клевета.
Публикация във в. `Народна сила` срещу народен представител.
Нов управителен съвет на Българско търговско параходно дружество.
Преобразувана фирма.
Облекчителен режим в митниците.
Н. В. Царицата ще открие в града дом за слепи и глухонеми.
Годишно събрание на Пловдивското сдружение в града.
Студентската екскурзия в Атина.
Критика на публикации във в. `Светкавица`.
Адвокатската кантора на Георги Янтовски.
Неморално поведение на ревизор към варненската гара.
Съдебни процеси.
Жалби на провадийски търговци срещу високите данъци.
Учител упражнява лихварство.
Отвличане в с. Арнаутлар.
Убит войник от флота.
Нападнат стражар от Провадийското околийско управление.
Протокол N 108 за разрешение за направа на чешма в с. Елеч; за обезщетение на уилищното настоятелство в с. Елеч; за проучване на преотстъпени общински земи; за отнемане на незаконно заети общински земи от дружество `Грозд` и завеждане на иск за вреди.
Протокол N 109 за завишаване на брашното и захарта; за приемане на оствката на д-р М. Попов.
Протокол N 111 за ремонт на студените морски бани и направа на временна постройка за топли морски бани.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски работник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Известник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1897 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Янтовский, Георгий
Резултати 1 - 9 от 33.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Акт, съставен на кмета г. Васи ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 384, 19/04/1914
Serial's cover page Българско Акционерно Дружество ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 376, 01/03/1914
Serial's cover page Българско акционерно дружество ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 548, 20/02/1915
Serial's cover page Варненските събития по превзем ...     
Известник [вестник]
бр. 19, 12/07/1906
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 09/04/1911
Serial's cover page За новата аптека     
Известник [вестник]
бр. 18, 09/12/1908
Serial's cover page Из дейността на `общогражданск ...     
Варненски работник [вестник]
бр. 11, 17/07/1921
Serial's cover page Из живота на Колоездашкото дру ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 4, 06/02/1911
Serial's cover page Общинска хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 39, 24/11/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library