Start Over


Определяне на борсовата сделка.
Особености при сключване на борсовите сделки.
Прилагане на борсовите правилници и тълкуване на борсовите сделки.
Прехвърляне на борсовите сделки.
Особености при изпълнението на борсовите сделки.
Явни и скрити недостатъци.
Подсъдност.,Принудителна продажба.
Централното настоятелство.
Клонове и кореспонденти.
Дружествени издания.
Висшето търговско училище - Варна.
Разни съобщения.
Професионалните (синдикалните) сдружения в Италия. Произход и устройство.
Дейност на синдикалните сдружения в Италия.
Създаване и устройство на днешните италиански корпорации.
Провинциални органи на корпорациите.
Министерството на корпорациите и контролът на държавата над синдикатите.
Същина на синдикатите и корпораците в Италия.
Консорциуми.,Корпорациите в Португалия.
Организации на професиите в националсоциалистическа Германия.
Професионалните сдружения в България.
Положението на професионалните организации създадени у нас въз основа на законите за организирането на професиите от 1934 година и по-късно.
Преподавателски персонал.
Отпуски на преподавателския персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Семинари.,Библиотека.,Студенти.,Студентски организации.
Организация на завършилите В. Т. У.
Заключение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Економистъ
 Последни новини
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
Съответствия за:  Иванов, Горан
Резултати 1 - 9 от 16.стр.    1   2  
Serial's cover page Der reichshahrstad (Aufgaben, ...     
Економистъ [списание]
бр. 4, 01/10/1939
Serial's cover page Важни особености на борсовите ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Вести и съобщения     
Академически вести [вестник]
бр. 3=4, 01/06/1938
Serial's cover page Държавата като търговец     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Корпоративната идея в съвремен ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1940
Serial's cover page Морските превози     
Списание за морска търговия, морско право и борсово дело [списание]
бр. 3, 01/02/1939
Serial's cover page Морско право     
Економистъ [списание]
бр. 4, 01/10/1939
Serial's cover page Отзиви     
Списание за морска търговия, морско право и борсово дело [списание]
бр. 3, 01/02/1939
Serial's cover page Отчет на Академическия съвет п ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library