Start Over


Централното настоятелство.
Клонове и кореспонденти.
Дружествени издания.
Висшето търговско училище - Варна.
Разни съобщения.
Анализ на конкретните данни, свързани с кредитната дейност на банковите институти.
Обща характеристика на кредитната дейност на банковите институти.
Управление.,Преподавателски персонал.
Трудове и статии на преподавателите.
Семинари.,Библиотека.,Фондове.,Студенти.,Изпити.,Студентски организации.
Заключение.
Академически съвет.
Върховен съвет.
Преподавателски персонал.
Извънреден преподавателски персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Библиотека.,Издръжка на Висшето търговско училище - Варна 1.I. - 31.XII.1940 год.
Училищни институти и фондове.
Студенти.,Дипломни изпити.
Студентски организации.
Д-во на завършилите Висшето търговско училище - Варна.
Заключение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1934 год.
Съответствия за:  Кърклисийски, Никола Т.
Резултати 1 - 9 от 10.стр.    1   2  
Serial's cover page Вести и съобщения     
Академически вести [newspaper]
бр. 3=4, 01/06/1938
Serial's cover page За счетоводната регистрация     
Академически вести [newspaper]
бр. 2=3, 01/08/1934
Serial's cover page Констатации върху кредитната д ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [proceedings]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Основни понятия и принципи в с ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [magazine]
бр. 1, 01/01/1937
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [proceedings]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [proceedings]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Отчет на Висшето училище за ст ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [proceedings]
бр. 1, 01/01/1944
Serial's cover page Последици от спадане на цените     
Академически вести [newspaper]
бр. 4=5, 01/11/1934
Serial's cover page Преподавателският персонал на ...     
Академически вести [newspaper]
бр. 9=10, 01/11/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library