Start Over


По търговския договор с Турция.
Новата тарифа между БДЖ и Българското Параходно Дружество.
По чехската изложба.
По изложбата в Турино.
Линията Царева ливада - Габрово.
Българските държавни железници в Бернската конвенция.
Превозване на колети с Ориент експреса.
По тарифирането на риба, яйца и желъд.
Обръщаме вниманието върху фирмата на Братя Стойкови от с. Караново.
Подновен е управляващия персонал на Варненския клон на Банка Юда Б. Израил.
Ромънската тютюнева режия.
По вноса на гроздето.
По сръбско-българското икономическо сближение.
Износ на храни.
Фирми в несъстоятелност.
Намаление на манипулационното право.
Пожелания за Нова година от редакцията.
Въпреки настояването на търговците.
Пресушаване мочурите в бургаско през пролетта.
Фирмата `Ангел Захариев & Братя Доневи` записани на черната дъска.
Приети членове на стоковата борса.
Общо заседания на бургаското търговско дружество.
Димитър М. Панев обявен в несъстоятелност.
Общо събрание на Софийското търговско дружество.
Сключена спогодба.
Адресната книга на търговските камари.
Изискани декларации от предприятаията.
Внесни законопроекти в Народното събрание.
Задължения на експортьорите.
Нареджане на Финансовото министерство.
Кредит на Варненската популярна банка.
Едно улеснение.
Бургаската търговско-индутриална камара.
Мелничарски курс.
Търговското стъкларско дружество в София.
Търговски спогодби.
Статия във вестник `Известия`.
Бившият председател на борсата.
Конференцията на търговските камари.
По вноса ни.
Пристанищните работници.
В Бургас е основано дружество на железничните посредници.
Закона за насърчение местната индустрия.
Заминали за София.
В защита на интересите на С.Х.С.
Първият експресен австрийски параход.
Построяване на хангар в Анхияло.
Жак И. Бехар е престанал да се занимава с житна търговия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1934 год.
  1926 год.
  1923 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Бехар, Жак И.
Резултати 1 - 4 от 4
Serial's cover page Зарегистрирани фирми     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4=5, 16/05/1934
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 283, 21/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 635, 27/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 730, 16/04/1926
   


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library