Start Over


N16 За уволнение на началника на техническата служба инж. Бончев.
N17 За назначаване на Цветан Кюмюрджиев за агроном.
N18 За наема на зала `Съединение`.
N19 Да се изплатят дължимите суми на Отон Иванов.
N21 За обявяване на Варна за курорт.
N22 За назначаване на настоятелство на общинскта трапезария.
N23 Одобрява са акт за излишъци.
N24 За одобрение на търгове .
N26 за глоба наложена на Марийка Георгиева..
N27 За размера на заплатата на кметския наместник на `Сес севмес`.
N28 За глоба наложена на Интендантската рота при флота.
N29 За условията по наем на морските бани.
N31. За одобряване на търгове.
N 34 за закупуване на хранителни продукти.
N 35 одобрение на доставка на платове.
N 36 за продажба на имоти.
N 37 за назначение на Димитър Райков за управител на общинския лозов разсадник.
N 38 за поправка на Постановление N 20 за назначаване на общински служители.
N 39 за уволнение на д-р Александър Стателов от длъжността началник на санитарно отделение и назначаване на д-р Стоян Тонев.
N 40 за за уволнение на Александър Медникаров от длъжността юристконсулт и назначаване на Начев.
N 40а за изплащане на възнаграждение на Отон Иванов.
Решение N 237 за данъка върху влогове и капитали.
Решение N 238 приходите на общината да се събират по стопански начин.
Решение N 1 за периодичността на сесиите на общинския съвет.
Решение N 2 за ремонт на зала `Съединенние`.
Решение N 3 за закупуване на гориво за електроцентралата.
Решение N 4 за протест птоив действията на варненското окръжие спрямо стачкуващите железничари.
Решение N 5 за раздаване на социални помощи.
Решение N 6 за избиране на комисия по изборните списъци.
Решение N 7 за възнаграждение на работниците секачи.
Решение N 8 за възнаграждение на часовникаря Отон Иванов.
Решение N 9 за избор на тричленна комисия.
Решение N 10 за членове на градска реквизационна комисия.
Решение N 11 за избор на Радослав Крайчев за делегат в Варненския Околийски Районен Комитет.
Решение N 12 за реквизиционните комисии.
Решение N 13 за одобрение на кметска заповед N 35.
Решение N 14 за предстоящите окръжни избори.
Решение N 15 за одобрение на допълнителен изборен списък.
Решение N 16 за увеличаване на бюджета.
Решение N 17 за комисия по поемните условия.
Решение N 18 за увеличаване на бюджета.
Решение N 19 за отпускане на дърва за огрев на училищното настоятелство.
Решение N 20 за отпускане на помощ за пострадал работник.
Решение N 21 за съставяне на комисия, която да упражнява контрол над общинските имоти.
Решение N 22 по уволненения на общински служители.
Решение N 23 за възнаграждение на граждани участващи в общински комисии.
Решение N 24 за изплащане на възнаграждения.
Решение N 25 за назначаване на комисия по спорен въпрос с преприемача Никола Станков.
Решение N 26 за назначаване на комисия по въпроса за наема на летния общински театър.
Решение N 27 за отпускане на допълнителни средства към бюджета.
Решение N 28 за спорен въпрос за наем на общинска земя.
Решение N 29 за местата за гласуване на окръжните избори.
Решение N 30 за отпускане на средства за униформи за общински служители и пожарникари.
Решение N 31 за закупуване на коне за нуждите на общината.
Решение N 32 за командироване на Георги Парушев в София с цел получаване на ваксина против вариола.
Решение N 33 за отпускане на средства за ремонт на чистителните машини.
Решение N 34 за отпускане на помощ на болен общински служител.
Дискусии по бюджета.
Решение N 35 за продажба на общински животни.
Решение N 36 за униформа на пожарникарите.
Решение N 37 за застраховане на фонда на общинската библиотека.
Решение N 38 за отпускане на средства за ремонт на машина в общинската кланица.
Решение N 39 за примане на Правилник за службата по превозването на дърва от общинските сечища.
Водоснабдяването на града.
Обучителен курс по тънките кожени изделия в Шумен.
Обучителен курс по резбарството във Варна.
Варненската девическа гимназия.
Решения на Общинската управа относно разрешения за стопански дейности.
Представление на Варненската градска театрална трупа.
Голям скандал.
Изложение за състоянието на Варненското окръжие - за Балчишката солница, за търговията, за Спестовната Пощенска каса, за Варненската телеграфо-пощенска станция.
Осъден редактор.
Индустриална изложба на параход.
Кражба чрез взлом.
Кражба на часовници.
[... вагон].
Царят в Евксиноград.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Известник
 Свободен гражданин
Data Tag
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1909 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Иванов, Отон
Резултати 1 - 9 от 18.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 15/07/1921
Serial's cover page Постановления     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 07/08/1921
Serial's cover page Протокол N 37     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 28/05/1920
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 39, 22/10/1905
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 49, 22/10/1909
Serial's cover page Интересно
 [обява]
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33=34, 16/12/1900
Serial's cover page Интересно
 [обява]
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 20/10/1901
Serial's cover page Интересно
 [обява]
Известник [вестник]
бр. 44, 13/10/1902
Serial's cover page Обява
 [обява]
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 481, 09/05/1918


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library