Start Over


Калфенски курсове.
Ново дърводелско училище при гара Долни Чифлик.
Ново сдружение на гостилничарите и млекарите в Шумен.
`Ръководство по кроячество на мъжки дрехи` от Ангел Г. Проданов.
`История на производството` от Ив. Стоянов.
`Ръководство по ковка на коня и работния добитък` от д-р Лука Шентов.
`Модерно столарство`.
В преустроената фирма Иван Стоянов & Син.
Съставено е с ограничена отговорност Дружество `Български Експорт` във Варна.
Съставено е Дружество `Deutscher Levante and Orient - Dienst`.
Съобщение от администрацията.
Резолюцията от XXVII сесия на Пловдивската търговско-индустриална камара.
Дружеството на митнишките и железнични посредници свиква челновете си на събрание.
Ревизиране на ценоразписа на износните стоки.
Заявления за намаление на износното мито.
Нови членове на Варненската търговска камара.
Земеделската банка продължава дейността си.
Реферат за Аржентина ще се чете в салона на стоковата борса.
В гр. Утрехт ще се състои седмият холандски панаир на мостри.
Трети международен есенен панаир във Виена.
Източен панаир в гр. Льов - Полша.
Ново акционерно дружество - `Кориум`.
Злоупротреби с кореспонденцията на банки и кантори.
Законопроект за съкровищните бонове.
Почина Иван Стоянов.
Писмото на Г. Занков.
Местната демократическа организация е наела за свой клуб помещението над книжарница Блъсков.
Д-вото на санитарния и ветеринарен персонал в България.
Зарегистрирана фирма Събирателно търговско индустриално д-во `Иван Стоянов с-ие син`.
Цариград чист от чумата.
Болестите в града.
Грънчарски курс.
Пристигащи параходи.
На привършване е каменната настилка на пристанището.
Ева Май.
15 спортисти от спортен клуб `Левски` пристигат във Варна.
Общинският бюджет за 1925/26 г.
Комисия по откупуване на французския пансион.
Засилване на износа през варненското пристанище.
Оплаквания от сметопочистването в града.
Кметът П. Стоянов в София.
Общо гражданско събрание на национал-либералите.
Традиционна вечеринка на ловно дружество `Сокол`.
Фирмата `Ив. Стоянов и Син`.
Варненското ловно д-во `Сокол` е освободило от митницата пеликан за томболата в Юнашкия салон.
Дежурни аптеки.
Удостоверенията за пътуване на учителите.
Шарка по овцете.
Дежурни лекари.
Представление в Градския драматичен театър.
Димитровден - празник на занаятчийството в България.
Открива се земеделско училище в Козлуджа.
С.к. `Атлант` устройва спортно-танцувална вечер в салона на кино `Прошек`.
Литературно-танцувална вечеринка устройва с.к. `Изгрев 23`.
Певческият хор `Серенада` устройва музикално-танцувална вечеринка в Сес-севмес.
Избор на представител за окръжните училищни съвети.
БНБ за 6.XI.1925 г.
Варненска стокова борса.
Почина Иван Стоянов - мелничар - индустриалец.
Дъждовете.,Годишен панаир на гара Тръмбеш.
Местната пощенска станция останала без разносвачи.
Мерки и теглилки.
Угаснали права.
Признати права.
Ц. Недков и Жулиета Савопол венчани.
Такси на колетите за Румъния.
I редовен тираж на държавния заем.
Елеваторите.,Опция за емиграция.
Износът от Чехия.
Конвенция за железопътния транспорт.
Рекламациите.,Невярно съобщение.
Телеграмите за Турция.
Бразилския консул в София.
Лошо си постилат.
Опровержение на съобщението за Бълг. Земл. Банка.
Вносното мито.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски новини
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1934 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
Съответствия за:  Стоянов, Иван
Резултати 1 - 9 от 11.стр.    1   2  
Serial's cover page Бунтът на Асеновци     
Съюзен вестник на вестниците [вестник]
бр. 7, 07/01/1934
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 19, 27/02/1925
Serial's cover page Нови фирми     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 668, 11/09/1924
Serial's cover page Спомен за един именит покойник     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 588, 17/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 28, 29/07/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 63, 06/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 466, 07/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 586, 05/08/1922
Serial's cover page Зарегистрирана фирма
 [обява]
Варненски новини [вестник]
бр. 465, 06/11/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library