Start Over


Комисия от ръководители-организатори на занаятчийската просвета.
Чирашки курсове.
Майсторски изпити.
Мелничарски курс.
При Н. В. Царя.
2,400,000 лв. щета от атентата.
Отговора на м-р Цанков.
Изборите в Германия.
Кога се цени България.
Заловен фалшификатор.
Публично обесен.
Убит конспиратор в Разград.
Комитетът `Българска старина`.
Археологическа конференция.
Първи археологически конгрес.
Нашият музей.
Геологическата сбирка при музея.
Музейни посещения.
Нашите Известия.
Комитети на Варненския Окръжен Музей в гр. Добрич и др.
Помощи от общините.
Историята на гр. Варна и гр. Сливен.
Фонд `Царица Елеонора`.
Преименуване улици-линии.
Ликове на дейците.
Документи от архивата на основните училища.
Документи в черковната къща.
Документи от общинското управление.
Уничтожени и изгубени документи.
Записките на свещ. Хр. Върбанов.
Пътеводител на гр. Варна.
Планът на гр. Варна от 1878 г.
Варна в турско време.
Разчистване на подземната постройка в двора на окръжното управление.
Разкопки на пазарния площад.
Запазване подземни старини.
Канализацията.,Чушми,Пропаднали старини.
Пещерния манастир Аладжа.
Тъмните пещери (каранл маара) до Аладжа.
Уничтожаване старини.
Старини пред Река-Девненската община.
Предложение към общинското управление в гр. Русе.
Паметникът на Владислаа Варненчик.
Починали членове.
Заключение.
Първо учредително събрание на Демократическия сговор.
Жилищна конференция по инициатива на Министерството на вътрешните работи.
Полицейски час се определя за заведенията.
Пътници, които ще пътуват, да се снабдяват с лични карти.
Уредника на вестника г. Ст. Д-р Димитров престава да заема тази длъжност.
Входната карта за безплатно влизане в театъра на редакцията на в. `Северна поща` е изгубена.
Общограждански конгрес ще бъде свикан в София за борба срещу скъпотията.
Получиха се в редакцията.
Венчаха се г-ца Темелкова и г-н Пуховски.
Проектираното отиване до Цариград на Морски сговор се отлага.
Арестувани комунисти.
Констатирани 4 случая от тиф.
На 23 т. м. в салона на `Юнак Крум` се свиква общо занаятчийско събрание.
Такси в помощ на чиновниците при издаване на паспорти.
Налог на розовото масло.
Копринената фабрика в Станимака.
Проект за изменяне закона за бюджета.
Железопътния превоз.
Вносни мита.
Общинската комисия поема управлението на варненската община.
Тримесечен курс по кооперативно дело.
Взаимоотношения с английските търговци.
Крепостни актове.
Конференция на търговските камари в Пловдив.
Д-во Братя Нобел.
Новото разписаните на парахода `София`.
Кооперацията `Мир`.
Откриване на чирашки училища.
`Търговско Промишлен глас` ще започне да се издава в София.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варненски новини
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Северна поща
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1912 год.
Съответствия за:  Моллов, Иван Недялков
Резултати 1 - 9 от 9.стр.    1   2  
Serial's cover page Занаятчийска просвета     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 11/11/1922
Serial's cover page Из живота на Софийския клон     
Академически вести [вестник]
бр. 1=2, 01/01/1938
Serial's cover page Най-новото днес     
Варненски новини [вестник]
бр. 270, 03/05/1925
Serial's cover page Неизпълнено задължение     
Време [вестник]
бр. 29, 25/12/1925
Serial's cover page Отчет на настоятелството за де ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Професионалната подготовка на ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 12, 27/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 84, 25/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 597, 16/11/1922
Serial's cover page `Българска старина`     
Варненски новини [вестник]
бр. 84, 27/10/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library