Start Over


В-к `Варненска поща` честити католишката коледа на своите читатели-католици.
Върховният медицински съвет дава право на Варненската община да открие собствена аптека.
Гръцката търговско-индустриална камара в Александрия организира изложба на гръцки и чужди продукти.
Министерството на земледелието открива женска секция при тукашната подвижна земледелска катедра.
Освобождават се от временна трудова повинност окръжните акцизни началници.
Срока за елпезирането на тютюните.
Раздаване на военно-инвалидните пенсионни книжки.
Санитарен инспектор от дирекцията на народното здраве пребивава в града.
Пристигнали параходи.
Открита е телеграфо-пощенска станци в село Девня (Провадийско).
Внесен е новият жилищен законопроект.
Височайшия подарък.
Общински съвет - 1000 лв помощ за Варненското Колоездачно дружество.
Изложба на обуща и други изделия на курса по модерното обущарство в Варна.
Нов Окръжен училищен инспектор.
Нова аптека.
Вечерно време.
Перноспората по лозята.
Стачки.,Получихме дописка - пожарникар пребива слуга.
V-ия Всеславянско-юнашко-соколски събор.
Нова жп линия.
Ново анонимно взаимоспомагателно дружество.
Кражби.,Похвално.,Буря и град.
Пристигнал - сръбски военен аташе.
Заловени са - емигранти за Америка.
Основен учител.
Благодарност-Комитета на Братствотоза за издържане на безплатните ученически трапезарии.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Вестник на инвалидите
 Известник
 Сеяч
Data Tag
  1923 год.
  1910 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Неделчев
Резултати 1 - 4 от 4
Serial's cover page Въпрос и Отговор     
Сеяч [списание]
бр. 18=19, 10/01/1899
Serial's cover page Нашите овци и тяхното подобрен ...     
Сеяч [списание]
бр. 18=19, 10/01/1899
Serial's cover page Хроника     
Вестник на инвалидите [вестник]
бр. 1, 25/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 16, 19/06/1910
   


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library