Start Over


Списания.,Ценорасписи.,Вестници.,`Ползата от пчелите`.
`Проектоустав за земледелческо спестовно взаимноспомагателно дружество`.
Съобщения от редакцията.
Кооперативна ф-ка `Ив. Бурджев` - Плевен за огнеопорни каси открива склад във Варна.
Изпити за машинисти и огняри.
Нов док в новопостроената фабрика на Акц. Д-во за постройка на кораби локомотиви и вагони.
Конгрес на интересуващите се от първични материали за индустрията в Берлин.
Решение за облагането на вносните турски стоки според турско-българското митнишко съглашение.
Аномалии в износното облагане на яйцата.
Решение на Народното събрание за изграждане на жп линиите Т.-Пазарджик - Пещера и Каменец - Хасково.
Назначен нов директор на клона на `Съединените тютюневи фабрики` в Пловдив.
Българските работници в Ромъния.
Общи акционерни събрания.
Иван Бурджев заминава за средна Европа.
Тъжба срещу Старозагорската постоянна комисия за нарушения при провеждане на търг за огнеупорни каси.
Курс по модерно кошничарство в Котел.
Едно искане на анхиалци.
По мерките и теглилките.
Русенската Сконтова Банка.
По вноса за серума за домашния добитък.
Италия чиста от холера.
По вноса на карбонилеума.
Концесии за аптеки.
Затрудненията на г. Шаулов.
Популярна банка в Трън.
Пазара на захарта.
Службата в митниците корумпирана.
Доставка на товарни вагони и локомотиви.
Върховен съвет при Кооперативната Банка.
Закона за изменение и допълнение на митнишката тарифа.
Общото събрание на акционерите от дружеството на `Съединените тютюневи фабрики.`
Последно предупреждение на Б.Н.Б. за обмяната на касовите бонове по 1000 лв.
Денатурирането на оцетна киселина по митниците.
Вноса на на препарати от фабриката `Хиноин`.
Откраднати банкноти.
Търговските баланси.
Заседание на управителния съвет на Българския индустриален съюз.
Фабриката на Ив. Бурджев.
Закона за гербовия налог.
Протести на варненските търговци.
Освобождава се от акциз неолющения ориз.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски окръжен вестник
 Морски сговор
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1933 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Бурджев, Иван
Резултати 1 - 8 от 8
Serial's cover page Изложение на опитите произведе ...     
Сеяч [списание]
бр. 23=24, 10/09/1899
Serial's cover page Книжнина     
Сеяч [списание]
бр. 4, 10/04/1900
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 6, 01/10/1927
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 212, 18/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 649, 11/04/1924
Serial's cover page Железни огнеупорни каси
 [обява]
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 19/09/1927
Serial's cover page Касите
 [обява]
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1933
Serial's cover page Фабрика за огнеупорни железни ...
 [обява]
Търговски фар [вестник]
бр. 203, 15/01/1911
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library