Start Over


Още по екскурзията на Варненското Гимнастическо Дружество `Черноморски Юнак` до гр. Одеса.
Събранието в зала `Съединение` по повод скандалните грабителства на откупчиците на прихода `серги парасъ`.
Към опропастяването на нашите гори.
Търг на Генералната Банка за продажбата на бакалски стоки.
7-годишнината на в. `Свободен глас`.
Търговци - измамници в града.
Злоупотреби на адвокати от Добрич и Балчик.
Рапорт на главния инженер по изграждане на водопровода.
Откриване на Юнашкия салон.
Проблеми в акционерно дружество `Звезда`.
Съдебно преследване на варненски търговец.
Нова търговска фирма `Кирчев и Бъклов` със седалище във Варна.
Търговски фалити.
Дружество `Звезда` - обявено в несъстоятелност.
Затворена дрогерия.
Костите на руски капитан, загинал при обсадата на Варна са прибрани от Археологическото дружество.
Търговски измами в Синдел.
Повишения сред варненските гимназиални учители.
Комитетът за издържане безплатните трапезарии.
Дружество на сливенци живущи във Варна.
Опит за кражба.
Убийство.,Улиците и чистотата.
Честите наводнения в града ни създадоха пирати.
Варненски черноморски юнак в Загреб.
Ново изобретение на млад българин.
Лазарет за добитъка.
Грък на държавна служба.
Поименна благодарност на Комитета по издържане на безплатните ученически трапезарии.
Произшествия от поройните дъждове.
Не се намерил способен.
Разтурен общински съвет.
Нов вестник.
Визита на министър Д. Петков в града.
Варненското гимнастическо дружество `Черноморски юнак`.
Народен земеделски събор.
Пожар.,Периодическият печат в Ню Йорк.
Свещеник отказвал да служи.
За Скотовъдското дружество.
Курс по обущарството.
За календарчето `Св. Цар Борис`.
За протоколите на Варненския окръжен съвет.
Нова тарифа - за таксите по житните превози.
Търговска житна корпорация.
За осветлението.
За сведение - относно списъците на избирателите.
За слугите и др. - вписване в наборната книга
Наводнение от скумрии.
Кражби.,Една поправка.
Ново преследвание.
Против чужденците.
Подир царския файтон.
Санитарни.,Скандал в Провадия.
Прогресистите между народа.
Освещение.,Годявка.
`Черноморски юнак`.
Гимнастическия салон.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Известник
 Светкавица
 Свободен глас
 Славянин
Data Tag
  1936 год.
  1930 год.
  1917 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Андреев, Димитър
Резултати 1 - 9 от 11.стр.    1   2  
Serial's cover page Българските търговци и Варненс ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 18, 29/05/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 17, 02/05/1909
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 1, 09/01/1911
Serial's cover page Посрещане на юнаците     
Славянин [вестник]
бр. 17, 18/07/1930
Serial's cover page Списък на членовете на Варненс ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1910
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 40, 29/10/1905
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 23, 19/08/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 30, 04/11/1906
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 34, 02/11/1910


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library