Start Over


Увеселителен параход за Цариград.
Варненските младотурци в Цариград. Техните манифестации въ Варна.
По водоснабдяването и канализацията на Варна.
За смяната на ръководството на санитарното отделение.
Общинския съвет на работа.
Ревизия по чистота на града.
Предизвикан от военен капитан уличен скандал.
Водата въ Варна.
Уволнение във Варненски окръжен съд.
Получена дописка срещу секретар-бирника на река-Девне.
Ревизия на делата на бившия съдебен пристав Петранов.
За нощното осветление.
Получена дописка срещу майор Соларов.
Събрание на членовете на радикал-демократическата партия.
Удавени младежи.
Информация от варненската девическа гимназия относно новия правилник за народните средни училища.
Венчавки.,25 годишен юбилей на директора на Второ варненско мирово съдилище.
Визита на подначалника в Министерството на правосъдието в Добрич.
За смъртта на македоно-одрински революционер.
Излиза нов вестник `Родина`.
Д-р Аршинков във Варна.
Нов помощник кмет във Варненската община.
Литературно-музикална вечер на учениците от мъжката гимназия.
Изложба на италиански художници.
Цветен празник в Морската градина.
Криминална хроника.
Отваря Бюфета в морската градина.
Държавният заем - вотиран.
Електрическото осветление във Варна.
Благодарност към варненски лекари.
Игри и надбягвания на варненския колодрум.
Изложба на варненски художник.
Инцидент на българо-румънската граница.
Благотворително увеселение в приморската градина в полза на ученическите трапезарии.
Нова книга `Опакото` издава бургаският вестник `Злъчка`.
Срутена незаконно построена сграда в местността `Кокарджа`.
Контрабандна дейност в параход `България`.
Свикан е Варненски общински съвет.
Касирано дело във Варненски окръжен съд.
Високи цени на хранителните продукти.
Незаконни изселвания на турски семейства.
Високи цени на градските файтони.
N 242 относно назначението на д-р Д. Аршинков за III Варненски Градски Лекар.
N 243 относно глоба за неизпълнена обществена поръчка.
Решение N 21 за доставка на строителен материал.
Решение N 22 за доставка на строителни материали.
Решение N 25 за одобрение на търг за почистване на отходни места.
Решение N 26 за наем на общински имот на ул `Котва`.
Решение N 27 за именуване на I Градска Общинска Лаборатория на името на д-р Димитър Аршинков.
Решение N 31 за поставяне на електромери.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Известник
 Светкавица
 Свободен глас
Data Tag
  1924 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1899 год.
Съответствия за:  Аршинков, Димитър
Резултати 1 - 9 от 20.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Бюлетин за инфекциозните болес ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 16, 05/04/1910
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 33, 16/08/1908
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 36, 07/06/1914
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 40, 06/07/1914
Serial's cover page Дописки     
Свободен глас [вестник]
бр. 14, 05/04/1908
Serial's cover page За сведение на г. Окръжния Упр ...     
Известник [вестник]
бр. 17, 29/11/1908
Serial's cover page Институт за глухонеми във Варн ...     
Светкавица [вестник]
бр. 110, 14/07/1912
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21, 14/08/1899
Serial's cover page Протокол N 5 От заседанието на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 111, 03/09/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library