Start Over


Предговор.,Глава I. Естество и значение на педагогиката.
Глава II. Влияния.
Глава III. Взаимоотношения на педагогията, наука и философия.
Глава IV. Познаване на детето.
Глава V. Уважение към личността на детето.
Глава VI. Уважение към естествения развой на детето.
Глава VII. Интелектуално възпитание. Връзките му с нравственото.
Глава VIII. Телесно възпитание.
Глава IX. Семейно възпитание - семейство и училище.
I. Същност и значение на критическото мислене.
II. Дидактически градеж на учебната дейност със съставка критическо мислене.
Възпитание до школата и през първите школски години.
Възпитание съгласно природата.
Психологично и педагогично обоснование на необходимостта от практическо преподаване.
Идеалът на античното възпитание.
Ръката прави човека могъщо и разумно същество.
Преувеличеното мнение за ролята на слуха и зрението в обучението.
Осезанието като основа на всички чувства и като главно чувство за нашето развитие.
Биологически и културно-исторически аргументи за ръчното и мускулното възпитание.
Училищното обучение трябва да се съобразява и с днешното състояние на човешката култура.
Значението на ръката за умственото и моралното възпитание.
Движущата сила на човешката култура.
Значението на оръдията.
Значението на трудовото обучение за нашата страна.
Главни видове ръчни дисциплини.
Глинолепение.,Дърводелство.,Научното и културно-възпитателното значение на дърводелството.
Инструментите в дърводелската лаборатория.
Характерни особености на шведския и датският слойд.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Ново училище
 Педагогическа практика
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1935 год.
  1925 год.
  1910 год.
Съответствия за:  Дюи, Джон
Резултати 1 - 9 от 9.стр.    1   2  
Serial's cover page Revue pedagogique. №6. 1925. P ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2, 01/11/1925
Serial's cover page Главни насоки в съвременната п ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2, 01/10/1940
Serial's cover page Критическото мислене - задача ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 7, 01/04/1941
Serial's cover page Новото възпитание в Америка     
Педагогическа практика [списание]
бр. 3=4, 01/12/1925
Serial's cover page Практическо възпитание     
Ново училище [списание]
бр. 3, 01/03/1910
Serial's cover page Трудовата школа     
Ново училище [списание]
бр. 4, 01/04/1910
Serial's cover page Условия за ученикова самодейно ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/09/1940
Serial's cover page Училището и детето     
Педагогическа практика [списание]
бр. 4, 01/01/1935
Serial's cover page Цялостното образование у нас     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2, 01/10/1940


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library