Start Over


Варненският окръжен управител подава оставка.
Събрание на варненските търговци и банкери за обсъждане измененията на закона за земеделските банки.
Починала е дъщерята на варненския кмет.
Ново българско застрахователно дружество `Орел`.
Хаос във Варненското финансово управление.
Годежи.,`Музикална китка` - Варна отбелязва Лазаровден.
Вестник `Новини` срещу местното учителство.
Нарушения на обществения ред от Бр. Кокашвели.
Събрание на Банка `Плуг`.
Телеграма от участниците в конференцията на кметовете от Варненска околия до министър-председателя.
Музикална вечер на Александър Кръстев.
Духовна беседа в църквата `Св. Архангел Михаил`.
Повреда във водопровода на с. Руслар.
Великден и цената на яйцата в търговската мрежа.
Проповед в Евангелската църква.
Интересна находка - кейова стена на римско пристанище на ул. `Царибродска`.
Ежегодният провадийски панаир.
Значение на водните пътища в политическия, културен и икономически живот на народите изобщо.
Дунава като международна река и значението и за България.
Статистически данни.
Дунавските търговски флоти на съкрайбрежниците.
Необходимост от обективно разглеждане на въпроса.
Еволюция на идеята за създаване на българско параходство по Дунава.
Клаузите на мирния договор, касающи мореплаването по Дунава.
Нуждата от създаване на народно дунавско корабоплаване и целите, които то има да преследва.
Основите, на които трябва да се съгради дунавското ни параходно съобщение.
Кога да се създаде Българското параходно дружество.
В какъв размер да се образува Българското Дунавско параходно дружество.
Приложение.
1. Беседи.
2. Събрания.
3. Увеселения и забави за в полза на Българския Народен Морски сговор.
Разни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Морска библиотека
 Морски бич
 Морски преглед
 Морски сговор
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Техника и стопанство
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1915 год.
Съответствия за:  Стателов, Борис
Резултати 1 - 9 от 28.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page I. Собственни води, като част ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1926
Serial's cover page II. Териториалните води и зали ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1926
Serial's cover page III. Морски и въздушни кораби, ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1926
Serial's cover page IV. Държавното върховенство в ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1926
Serial's cover page Годишното събрание на ВОСО     
Варненски новини [вестник]
бр. 5479, 25/11/1935
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 9, 08/03/1915
Serial's cover page Дунава като международен воден ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 5, 01/01/1923
Serial's cover page Заповед     
Рибарство и отраслите му [списание]
бр. 5=6, 01/05/1925
Serial's cover page Известия из дейността на Бълга ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 5, 01/01/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library